Anketa - Televizní reklama

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 TV MediaGuru

Budou stoupat ceny TV reklamy? Mají zadavatelé alternativu k televizní reklamě? A je rozhlas stále efektivní? Týdeník Strategie se ptal 4 expertů z mediální branže.

1. Televize jako reklamní médium věří, že nemá konkurenci, a proto může beze strachu zdražovat reklamu. Opravdu budou zadavatelé ochotni platit stále více? 2. Objevují se na trhu alternativy k televizní reklamě? 3. Jak je na tom rozhlas... je rozhlasová reklama ještě vůbec atraktivní?

Hynek Cimoradský Managing Director FLEmedia

1. Vzhledem k současné situaci na TV trhu, kde chybí především konkurence dalších TV stanic, se dá předpokládat ochota zadavatelů platit více. Pokud existuje tak extrémní převis poptávky, který vidíme téměř po celý rok, je logickým krokem ze strany televizí zdražení. Koneckonců, pokud bude zdražení provázeno snížením počtu spotů v jednotlivých reklamních breacích a tedy zvýšením účinnosti reklamního sdělení, může být, trochu paradoxně, i v zájmu zadavatelů.

2. Alternativy k TV reklamě na trhu existují a zcela jistě se neustále objevují a objevovat budou.

Otázkou ovšem zůstává, podle čeho smysluplnost alternativy hodnotíme, neboli jaké cíle má ta či ona aktivita splnit. Pokud chceme zasáhnout relativně rychle širokou skupinu hospodyní nebo méně aktivních lidí ve středním a vyšším věku, TV je i přes svoji cenu stále nejefektivnějším nosičem. Pokud cílíme na mladé, aktivní lidi, chceme přenést komplikovanější sdělení či komunikovat pouze regionálně, existují i efektivnější způsoby než televizní reklama.

3. Stejně jako TV i rozhlasová reklama má své výhody i nevýhody a její atraktivita je dána cíli kampaně a komunikovaným sdělením. Výhodou rozhlasu je navíc jeho značná flexibilita, možnost regionálních kampaní a v neposlední řadě i nižší cena, která dovoluje vstup na trh i menším nebo lokálním společnostem.

***

Petr Miláček Strategy Planning Director

1. Ano a ne. To, že televize zdražují, je logickým důsledkem enormně vysokého převisu poptávky nad velmi omezenou nabídkou. A tak přestože televize zdražují, musely by zdražit ještě mnohem více, aby se poptávka potkala s nabídkou. Na druhou stranu je vidět, že největší zadavatelé velmi pečlivě sledují návratnost svých investic a postupně je přesouvají i do jiných médií. Výsledkem je, že zadavatelé budou platit dražší ceny a zůstanou i nadále v televizi aktivní, ale přitom budou relativně více investovat i jinde.

2. Určitě ano. Celá česká společnost se mění, Češi jsou více aktivní, tráví méně času u televize a naopak více u internetu nebo mimo domov. Tomu přizpůsobujeme i komunikační kampaně. Dávno přestalo stačit naplánovat televizi a tisk s vědomím, že divák nemá kam utéci. Dnes je potřeba potenciálního spotřebitele komunikací spíše obklopit, nabídnout ji v přirozeném životním prostoru cílových skupin a navázat s nimi dialog. Excelentně to předvedl Pardál (nové pivo společnosti Budějovický Budvar). Alternativa k TV je tedy v mixu médií.

3. Rozhlasová reklama je určitě i nadále jak atraktivní, tak efektivní. Jen – přibyla jí konkurence. Dříve jsem měl v kanceláři rozhlas puštěný celé dopoledne, dnes už v „open space“ nechci rušit kolegy, a tak visím na idnes.cz (a samozřejmě mám puštěné ICQ, otevřený e-mail, aktivní je pevný telefon a mobil). Historicky byl rozhlas jednou z mála alternativ k televizi, dnes se stává jednou z mnoha složek mediálních kampaní.

***

Jiří Ryšavý Media Director MediaCom Praha

1. Pokud bude CPT televize ve srovnání s jinými médii stále nejlevnější, tak ano. Zejména výrobcům rychloobrátkového zboží asi nic jiného nezbude.

2. Samozřejmě, že ano. Otázkou zůstává, jsou-li ostatní média schopna vybudovat takový zásah tak rychle a za takovou cenu jako televize.

3. Určitě ano. V závislosti na cílové skupině může být rádio naopak tím nejvíce aEnitním médiem.

***

Petr Majerik Managing Director CR, SR MEDIA STRATEGY

1. Situace kolem cen televizní reklamy je poněkud složitější. Nárůst cen je primárně způsoben legislativním rámcem, který kvůli omezenému počtu TV subjektů na českém trhu způsobuje převis poptávky nad nabídkou, a nikoli tedy pouhou vírou pracovníků TV v neotřesitelnou pozici tohoto média. Nicméně zadavatelé velmi intenzivně přemýšlejí o možných alternativách. Bohužel, pro rok 2008 jich není na českém trhu mnoho.

2. Rok 2008 bude pro TV stanice stále znamenat „žně“. Neexistuje zatím dostatek alternativních médií, která by co do účinnosti a kapacit toto médium dokázala nahradit. Změny se začnou výrazněji projevovat až po 2–3 letech, a to v souvislosti s postupem digitalizace a nástupem nových technologií.

3. Rozhlas zůstává stále efektivním médiem zejména pro dva typy kampaní.

Taktické a regionální. Potřebuje-li například zadavatel, farmaceutická Erma, flexibilně zareagovat na chřipkovou epidemii nabídkou svého produktu, rozhlas umožňuje zrealizovat kampaň v řádu několika dní. Stejně tak v případě potřeby oslovit cílovou skupinu v určitém regionu, je rádio ve výhodě oproti celoplošným televizím.