Jaký tiskový inzerát je nejúčinnější? (první část)

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Tisk MediaGuru

&nbsp Ten, který za vaše peníze dodá největší výkon. Nejlépe upoutá čtenářovu pozornost, tak, že si inzerát vybaví nebo zapamatuje.

Výzkumů, které se zabývají efektivitou tiskové reklamy je mnoho a některé si v jednotlivých otázkách i zdánlivě odporují. Není jednoduché se v nich orientovat.

Navíc je otázka - který inzerát je nejúčinnější - ztížena tím, že o účinku tiskové inzerce rozhoduje nejen velikost, ale i kreativní obsah, použité obrázky, písmo, zkrátka to vše, co živí kreativní agentury.

Je tedy obtížné od sebe oddělit účinek obsahu inzerátu a účinek formátu (barva, velikost inzerátu, jeho umístění na stránce atd).

I přesto existuje několik obecných pravidel, na kterých se výzkumy víceméně shodují. Pojďme se podívat na některé z nich:

Formáty

Čím větší, tím lepší:

S velikostí tiskového inzerátu je to podobné jako s TV reklamou: více je lépe, ale uplatňují se "diminishing returns." Čím větší reklama je, tím lépe pro značku, ale od formátu 1/3 výše je cena, kterou platíme, celkem vysoká v porovnání s tím, co reklama dodává za výkon.

Barva pomáhá, ale od určité velikosti už nepřináší vzhledem k ceně další benefit (veliké ČB inzeráty jsou skoro stejně zajímavé jako ty barevné, hranice je 300 ccm)

Umístění

Pravá strana není vždy lepší než levá - liší se jen velmi málo.

Pomáhá umístění reklamy v první třetině tiskového titulu, podobně jako obálka. (A přirozeně, čtvrtá = poslední strana obálky je účinnější nežli třetí = předposlední).

Clutter

Clutter v časopisu (jak je magazín tlustý) skoro nehraje roli. Jen velmi tenké časopisy znamenají určitou výhodu.

Zdroj: 1999, Roper Starch Worldwide