Komentáře na Google News jako nástroj pro budování reputace

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Internet & Mobil MediaGuru

Google News, automatický agreagátor zpráv shromažďující příspěvky z internetových stránek zpravodajských médií, spustil na svém webu nový nástroj pro publikování komentářů speciálně vymezenou skupinou čtenářů.

Google News, automatický agreagátor zpráv shromažďující příspěvky z internetových stránek zpravodajských médií, spustil na svém webu nový nástroj pro publikování komentářů speciálně vymezenou skupinou čtenářů. Odborníci cítí, že tento nástroj s nemalým potenciálem může mít velký význam pro public relations.

Princip je jednoduchý. Na Google News se objeví článek. Subjekty, kterých se článek týká, mají možnost k článku zaslat e-mailem svůj osobní pohled na věc v podobě komentáře, který bude po ověření identity odesilatele bez jakýchkoli změn publikován přímo u článku. (Google definuje subjekty, od kterých mohou být komentáře akceptovány, jako „osoby, o kterých se příspěvek zmiňuje, nebo mají vztah ke zmíněným organizacím“.) Čtenáři zpráv shromážděných na Google News mají díky komentářům možnost podívat se na věc nejen očima novináře, ale také očima přímo či nepřímo zúčastněných stran a udělat si na základě tohoto širšího pohledu na věc svůj názor. Systém komentářů na Google News byl prozatím spuštěn jen na americké verzi stránek. Pokud se nástroj osvědčí, bude spuštěn i v dalších jazykových mutacích Google News.

Jaký může mít význam komentářů na Google News z hlediska PR?

Dalo by se říci, že přídavkem komentářů vznikl jakýsi hybrid - něco mezi webem agregujícím zprávy a blogem využívajícím vkládání pouze neanonymních komentářů a pouze od specifické skupiny čtenářů. Vznikl nástroj, který otevírá firmám či jedincům možnost přímo reagovat na příspěvky, které o nich píší, nebo které se jich týkají. Je to příležitost publikovat informace, na které třeba tvůrce článku zapomněl, uvést na pravou míru nesprávně interpretovaný fakt, nebo prostě jen uveřejnit vlastní pohled na věc. Komentáře se tedy mohou stát nástrojem pro objasnění či nastolení určitých témat, což je jedním z cílů PR. Komentáře zúčastněných stran vnesou do publikovaného tématu novou perspektivu a nový úhel pohledu na věc, než jakou má profesionální novinář, a čtenář získává možnost konfrontace a porovnání více informačních zdrojů vztahujících se přímo k jednomu konkrétnímu publikovanému příspěvku. Nemusí být tedy informačně závislý jen na tom, co sám profesionální novinář shledá zajímavým či důležitým k publikování. Komentáře jsou vlastně zajímavým způsobem jak rozšířit a rozvinout příspěvek a do určité míry se mohou stát jakousi platformou pro sdělení společnosti, místem pro publikování prohlášení. Je to také způsob, jak zvýšit svou viditelnost v prostředí vyhledávačů.

Kde je plus, tam je taky mínus

Odborníci spatřují v systému komentářů na Google News také určité riziko. Mnozí vidí potenciální hrozbu v tom, že by se Google News mohlo brzy stát místem pro distribuci tiskových zpráv. Pro společnosti je důležité sdělovat informace a hodnota médií spočívá v tom, že propůjčují firemním sdělením věrohodnost třetí strany. Tím, že subjekty zahrnuté v příspěvcích získají z určitého pohledu ničím neomezenou možnost umístění vlastních komentářů bez potřeby prostředníka, vztahy s médii jako takové mohou z tohoto pohledu teoreticky ztratit svou hodnotu spolu s oslabením úlohy a pozice novinářů.

Všechno ukáže čas

Jestli bude celý systém komentářů fungovat a jak to ovlivní chování v korporátní i mediální sféře ukáže teprve čas. A čas taky možná odpoví na následující otázky či zamyšlení, které se odborníkům z PR a jejich klientům v souvislosti s tímto novým nástrojem honí hlavou…

V jakém případě je vhodné umístit komentář? Za jakých okolností by mohl komentář samotný mít negativní či kontraproduktivní účinek? Jak nárůst volné komunikace ovlivní tradiční přístup ke vztahům s médii, které jsou založeny na kontrolovaném dialogu? Jak zareagují samotné publikace? Budou bojovat s Googlem, aby si udrželi dialog na své straně? A co samotné pravidlo udržení dialogu? Budou firmy dostatečně časově a finančně flexibilní a pohotové, aby zvládly sledovat a reagovat na další komentáře komentářů na Google News i jinde, jestliže dochází k jejich cirkulaci celou blogosférou? A jaký to vše bude mít vliv na způsob, jakým novináři píší? Začnou vkládat komentáře na vylepšení své vlastní image? A jak to změní jejich způsob spolupráce se zástupci klientů, s PR agenturami? Všechno ukáže čas…