Nová média mají co dohánět

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Nová média jako součást komunikačního mixu mají ještě mnoho co dohánět.

Nová média ještě musí ujít dlouhou a dlouhou cestu, než nahradí tradiční media typy jako prostředky pro komerční komunikace. Ukázal to výzkum Compose ve Spojených státech amerických (2007).

Compose zkoumal komunikační hodnoty u 33 mediálních nosičů a zjistil, že mainstreamová média - zejména TV, tisk a rozhlas - dodávají zadavatelům nejlepší výsledky ve srovnání se všemi ostatními možnostmi, které inzerenti využívají.

Spotřebitelé považují televizi za medium číslo jedna, co se týká budování povědomí: 43 % ji hodnotí jako vynikající nebo velmi dobrou. Magazíny (31 %), noviny (29 %) a rozhlas (24 %) si také vedli velmi dobře.

Jak média budují důvěryhodnost? Nejvíce podle spotřebitelů důvěře ve značku pomáhá budovat opět TV s 26 %, následována deníky (21 %) a magazíny (19 %).

Nejnovější média - video hry, video-on-demand, interaktivní TV a streamované video jsou v současnosti populací většinou považovány za  okrajová média. Za užitečné pro budování důvěry je považuje 2 % až 5 % spotřebitelů.

Přitom platí, že uživatelé nových médií jsou více otevření jejich komerčnímu potenciálu. 18% uživatelů interaktivní TV ji považuje za efektivní prostředek ke komunikaci důvěry ve značku; 12% hráčů videoher je oceňuje pro schopnost budování povědomí. Nicméně - jejich úroveň používání je stále relativně malá ve srovnání s tradičními médii.

Tradiční média tudíž musí být stále považována za úhelný kámen pro značkovou reklamu. Jsou schopny nabídnout široký zásah a zároveň účinek. Novější média dokáží rozšířit působení kampaní běžících v tradičních kampaních, ale jejich omezený zásah znamená, že jen málo značek se může spolehnout jen a pouze na nová média.

Graf naleznete ZDE.

Zpracováno podle a s využitím výsledků výzkumu Compose, US, 2007