Odhad podílu českých vyhledávačů

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Internet & Mobil MediaGuru

Nejpoužívanějším vyhledávačem v Česku je jednoznačně stále Seznam.cz. Růst zaznamenal pouze Google.

Podíl největšího českého vyhledávače Seznam.cz se podle statistik monitorovací služby Navrcholu.cz za první tři čtvrtletí roku 2007 významně nezměnil a stabilně dosahuje výše přes 60 %. Jednička ve vyhledávání tedy může být spokojena, neboť se jí dosud daří úspěšně odolávat tlaku ze strany celosvětově silného hráče ve vyhledávání Google a udržovat si svůj více než dvojnásobný náskok.

Google se však nadále snaží ukousnout svůj díl v českém vyhledávání. Od ledna zaznamenal jeho podíl významný nárůst. V absolutním vyjádření vzrostl o více než 4 procentní body. Ještě výrazněji ilustruje vývoj relativní rozdíl. Více než 16 procent za posledních devět měsíců je jeho největší růst za dobu monitorování službou NAVRCHOLU.cz. V současné době tak dosahuje ve vyhledávání na českém internetu téměř 30% podílu. Jediný rostoucí trend mezi vyhledávači pravděpodobně podpořilo fungování národní verze na doméně Google.cz a tím menší zájem o vyhledávače Centra a Atlasu.

Další dva vyhledávače, doplňující „velkou čtyřku“, tedy Centrum a Atlas, pomalu ztrácejí mezi českými uživateli na významu. Centrum má ve vyhledávání už pouze necelý 4% podíl, Atlas dokonce méně než 2%. Ještě jasněji situaci ilustruje vyčíslení trendu, které potvrzuje masivní propad zájmu o oba tyto vyhledávače. Poslední sledovaný vyhledávač Jyxo využívají pouze jeho nejvěrnější.

Posledním zajímavým údajem z nejnovějších statistik může být samostatné číslo za vyhledávání prostřednictvím služby Firmy.cz, kterou Seznam vyčlenil ze svého kompletního katalogu počátkem ledna 2007 a která představuje silné strategické odlišení od aktuálních možností globálního Googlu. V současné době dosahuje samotné vyhledávání prostřednictvím "seznamáckého" Katalogu firem a institucí celkového podílu 6,48 %.

Vývoj podílu jednotlivých vyhledávačů v ČR

(červenec 2006 – říjen 2007) podíly vyhledávače české


Metodika:

Měření bylo provedeno analýzou URL odkazujících na měřené weby. Za příchod z vyhledávače se považuje takový, který vedl k zahájení návštěvy na měřeném webu. Databáze vyhledávačů NAVRCHOLU.cz obsahuje k tomuto dni 645 položek.

Tiskové zprávy o podílech vyhledávačů NAVRCHOLU.cz vydává pravidelně. Přesto však není možné udělat časové srovnání v delším horizontu než právě posledních 15 měsíců, protože pro analýzu byla použita nová, vylepšená metodika, založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. V říjnovém měření bylo do vzorku zařazeno více než 24 tisíc webů, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.