OOH trh v roce 2008

úterý, 16. září 2008, 11:49 Outdoor MediaGuru

Co je nového v „outdooru“ v roce 2008, jaké jsou trendy, rizika, předpokládaný vývoj?

Toto jsou stejná témata, nad kterými jsem se zamýšlela přibližně před rokem a půl při psaní příspěvku, tehdy do podzimní přílohy v roce 2006. A tak mi spíše než „chrlení“ zcela nových úvah, dovolte jakousi bilanci či srovnání.

Začněme něčím, kde vývoj vidím i nadále jednoznačně pozitivně, a to je KREATIVITA. Myslím, že „hlad“ po netradičním kreativním ztvárnění ze strany klientů i nadále roste, a tak se můžeme těšit ještě většímu počtu různých 2D či 3D nástaveb či jiných naprosto ojedinělých kreativních ztvárnění. K naší velké úlevě se na druhé straně setkáváme s poměrně dost velkou flexibilitou na straně dodavatelů, a to nejenom ve smyslu schopnosti reagovat na poptávky klientů, ale i vlastní snahou o zatraktivnění out of home reklamy. Mohu-li jmenovat alespoň jeden případ za všechny, z poslední doby mě naprosto nadchla akce společnosti Bigmedia, kdy pro každý z několika vybraných panelů, tuším, že jich bylo 8 či 10, vymysleli naprosto unikátní kreativní řešení a v souvislosti s tím ještě vyhlásili soutěž pro klienty.

Dostáváme se k dalšímu tématu, nad kterým jsem se kdysi zamýšlela, a tím se stává alespoň částečné přiblížení se k ostatním media typům z hlediska získávání jakýchkoliv podpůrných argumentů, tedy dat, která by však byla transparentní napříč všemi media typy. V této oblasti, obávám se, jsme se příliš daleko nedostali. Členové obou existujících asociací, tedy AVR a ČAVR, nedošli bohužel až do dnešního dne ke shodě, kdo z nich, zda-li a jakým způsobem se bude pokračovat v měření základních media typů a budoucnost doposud jediného funkčního systému, tedy Outdoor Media Projektu, se stává dosti nejasná. O tom, že by toto MĚŘENÍ bylo rozšířeno ještě o další media typy, nemůže být v tuto chvíli řeč už vůbec.

A jak jsme na tom s MONITORINGEM? Teď snad již o něco lépe, ale ještě tak před třemi měsíci byl stav bohužel velmi žalostný. Zjistili jsme totiž, že místo toho, aby se portfolio dodavatelů poskytujících data do monitoringu neustále rozšiřovalo, bylo naopak zúženo, přičemž vypadli někteří velmi stěžejní dodavatelé. Ať už byl problém kdekoliv, velmi mne zaráží, že stále velmi málo dodavatelů je schopno docenit přínos v poskytování dat.  A tak mi nezbývá, než znovu apelovat na dodavatele, aby toto nepodceňovali a podělit se o svůj názor, jak to vidíme my z pohledu agentury, tedy zástupce klientů. Je to jediný nástroj, díky kterému si klient při rozhodování o umístění svého budgetu, může zmapovat investice svých konkurentů v jednotlivých produktových kategoriích. Při absenci jakýchkoliv jiných dat či alespoň jednotné databáze, je to jediná možnost, jak alespoň trochu zpřehlednit situaci na trhu out of home reklamy a alespoň trochu sofistikovaně bojovat s ostatními media typy, které se stávají součástí běžného mediálního mixu, tedy především tiskem a televizí. Protože o to tady hlavně jde, aby dodavatelé byli schopni vnímat „outdoor“, či chcete-li „OOH“, jako celek a kromě prosazování svých vlastních zájmů se byli schopni zamyslet nad tím, co mohou udělat pro „outdoor“ jako takový.

Abychom však nebyli pouze kritičtí, určitě stojí za zmínku, že i u nás jsou dodavatelé, kteří jsou schopni reagovat na AKTUÁLNÍ TRENDY, zejména z hlediska technologického vývoje. V tuto chvíli mám na mysli především výstavbu sítí digitálních panelů (např. Logologic v obchodních centrech, New Vision Media v business centrech, Revolution media ve fitnessech či beauty salonech) či aktivní využívání „elon“ technologie (show light společnosti JuTurn).

Co říci na závěr? Snad jen to, že doufám, že za čas si při podobné bilanci budeme vést ještě o něco lépe, zejména, co se týče onoho dlouho diskutovaného měření. Svůj optimismus jsem stále ještě neztratila a v rámci zlepšení situace jsem, resp. jsme, pokud mohu mluvit za Media Service, kdykoliv ochotni podělit se o naše know how.

Vlaďka Prunerová,

Media Service, Managing Director