Samonaplňující se proroctví krize a odpovědnost médií

pátek, 30. ledna 2009, 13:29 Tisk MediaGuru

Jsou přesně tři příčiny začínající ekonomické krize (v České republice). První je oslabení exportu do zahraničí. Druhou jsou zásahy z centrál zahraničních vlastníků firem (a bank) a třetí je sebenaplňující se proroctví.

Samozřejmě, že prapůvod krize lze hledat na amerických finančních trzích. Neustálý tlak akcionářů na větší a ještě větší zisky a s tím spojené odměňovací systémy pro managery, kteří pak pro úspěch chodili do stále většího a většího rizika. To sice není praxe pouze ve finančním sektoru, ale ten bývá nejdůležitější.

České republice se finanční krize sice vyhnula, ale oslabení hospodářského růstu už bohužel dorazilo se všemi negativy. Oslabená poptávka ze zahraničí snížila export (především aut). To, co se ale podceňuje, jsou média a jejich sebenaplňující se proroctví. Nevěřím, že v tak krátké době zchudla celá Evropa a tím opadl zájem o (v českém případě osobní) auta. Většina Evropanů má peněz jako před krizí, ale mediální masáž, skloňující krizi v každém druhém případě, vede lidi a firmy k opatrnosti a vyčkávání (někdo ze strachu, někdo spekuluje na snížení cen). Tím ochabla poptávka, tím výroba a tím začala opravdová hospodářská krize.

Příklad s auty lze aplikovat na většinu jiných oborů. Všechny zahraniční centrály nadnárodních korporací vydaly do celého světa rozkaz šetřit, snižovat náklady a omezovat investice. A to i do zemí, kde žádná krize nebyla. Snižování nákladů, šetření a stop-investicím největších firem na trhu však hospodářskou krizi zákonitě rozjede.

Když k tomu přičteme běžné občany, kteří jsou (mnohdy zbytečně!) médii strašeni zprávami o propouštění (např. v českém sklářském průmyslu, který byl v agónii již před krizí), jen s účelem prodat více novin, zvednout sledovanost apod.(strach prodává) – není se čemu divit, že i lidé začnou přemýšlet stejně jako centrály globálních korporací. Začnou šetřit a sníží spotřebu. Krize se prohlubuje. Média o tom informují. Krize se opět prohlubuje. A tak do kola, dokavaď krize silně nezasáhne i média. Pak si možná lidé z médií uvědomí svou kolektivní odpovědnost a začnou podávat zprávy v trochu jiném světle. Zatím se celosvětová média předhání v těch šokujících a pesimistických. Samozřejmě musí informovat a situace není růžová, ale zveličování informací o krizi znamená zvětšovat krizi (a to by chtěl asi jen blázen).

To, co se snažím říct je, že média, mají v dnešní době stejnou zodpovědnost za budoucí vývoj, jako Národní Ekonomická Rada Vlády.  Sebenaplňující se proroctví bohužel fungují, a když se rozšíří zpráva o krachu (sic zdravé) banky, banka zkrachuje. Stejně tak, když se bude přilévat oleje do současné složité situace, krize bude mít daleko horší dopady. Lidé pracující v médiích by se měli zamyslet nad tím, jakou formou podávají informace a zda strašení a pesimismus v důsledku nepodřeže větev i jim samotným.

To samozřejmě platí nejen pro média, ale pro celý reklamní průmysl. Např. nazývání slev antikrizovým programem je ....přinejmenším nevhodné.