Internetová reklama hlásí 5 mld. korun za loňský rok

středa, 25. února 2009, 13:05 Internet & Mobil MediaGuru

Internet za rok 2008 inkasoval celkem 5 miliard korun od domácích zadavatelů reklamy a provozovatelé internetových médií pro letošní rok odhadují meziroční nárůst téměř 26 %.

V rámci plošné reklamy inzerenti v loňském roce investovali do internetu 3,3 mld. Kč, v reklamě ve vyhledávání 1 mld. Kč, a v reklamě v katalozích 0,75 mld. Kč v ceníkových (tzv. gross) cenách. Podíl internetu jako mediatypu tak dosáhl téměř 9 % na celkových investicích do reklamy za rok 2008 u nás a je na třetím místě hned za televizí a tiskem. Vyplývá to z průzkumu realizovaného nezávislou výzkumnou agenturou Factum Invenio pro Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR).

Celkový inzertní výkon za loňský rok se skládá z částek měřených projektem AdMonitoring, jež registruje kampaně plošné inzerce (tzv. display reklamy) ve standardních formátech. Výkony dalších forem internetové reklamy – nestandardní display reklamy, reklamy ve vyhledávání (search) a v katalozích (directories), vznikly na základě deklarovaných výkonů jednotlivých poskytovatelů obsahu v režii výzkumné agentury Factum Invenio. Absolutní výkony jednotlivých typů inzerce a jejich rozložení v letech 2008/2009 naleznete v přiložených grafech č. 1 až č. 4.

Většinu, a to i v následujícím roce, zaujímá plošná inzerce, která hraje u zadavatelů prim. Vzhledem k probíhající krizi ve všech odvětvích, lze považovat více než 25% odhadovaný nárůst objemu internetové inzerce za jednu z prvních pozitivních zpráv našim inzerentům. „Uvedená čísla představují v současnosti nejpřesnější možný pohled na celkový stav internetové inzerce, protože pocházejí přímo od drtivé většiny členské základny SPIR a jejich sběr a vyhodnocení zajistila nezávislá agentura. Z průzkumu jasně vyplývá, jak silně se postavení internetu proměnilo. Jeho význam už přesahuje většinu tradičních mediatypů“, komentuje výsledky předseda SPIR Ján Simkanič.

Porovnáme-li inzertní výkony internetu s výkony ostatních médií (graf č. 5, v ceníkových, tzv. gross cenách), které pocházejí z monitoringu inzertních výkonů společnosti TNS MI, pak internet jako mediatyp zaujal s 5 miliardami korun třetí příčku za televizí a tiskem. Ostatní média jako je rozhlas, outdoor a kina jej teprve následují.

graf 1

graf 2

graf 3

graf 4

graf 5