Startuje televize pro etnické menšiny

pondělí, 11. května 2009, 13:05 TV MediaGuru

Ve čtvrtek 14. května 2009 bude spuštěno zkušební vysílání Ethnic TV – televize pro menšiny žijící na území České republiky.

Ethnic TV je komunikační platformou pro národnostní a etnické menšiny žijící na území České republiky. Svým divákům Ethnic TV bude poskytovat  informace, které usnadní jejich integraci do společnosti. Ethnic TV bude zprostředkovávat přehled o politickém, kulturním a společenském dění nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii. Pilotně je vysílání zaměřeno na vietnamskou menšinu. Postupně, s rozšířenou tvorbou a doplňováním jazykových mutací pořadů, bude vysílání rozšířeno i na ostatní menšiny.

Licence byla přidělena Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v úterý 7.4. 2009.

 

Ethnic TV v pilotní verzi – připravované pro vietnamskou komunitu žijící v Evropě – zastává funkci mostu mezi kulturami – otevírá brány, zpřístupňuje rozdílné světy.

Redakce Ethnic TV má za cíl vysílat co nejvíce ve vietnamském jazyce – vše je titulkováno do češtiny.

 

LIDÉ V ETHNIC TV

 

Cílem redakcí Ethnic TV je pokrýt své vysílací schéma především původní tvorbou, na níž pracují především vietnamští redaktoři a redaktorky.

Původní tvorba je koncipována tak, aby byla vnímatelná jak diváky etnických menšin, tak i českým divákem. Výhodou této koncepce je především otvírání dveří k snadnějšímu překlenutí jazykových barier a přirozená podpora porozumění a výuky českého jazyka pro příslušníky vietnamské komunity.

 

PROGRAMOVÉ SLOŽENÍ ETHNIC TV

 

Aktuální publicistika (zpravodajské relace a pořady; publicistické dokumenty; přímé přenosy; reportáže; národnostní informace)

Vzdělávací a osvětové pořady (odborné poradny, besedy, interaktivní pořady, cestopisy, dokumentární tvorba)

Profesní pořady (profesní poradny, medailony, rozhovory, dokumenty a reportáže)

Zábavné pořady (zábavné soutěžní pořady a kvízy; hudební pořady; hitparády; dětské pořady; divácký filmový klub; sportovní pořady; kulturní pořady; původní tvorba příslušníků menšin)

Dramatická tvorba (vybraná filmová tvorba české produkce; vybraná filmová tvorba;  zahraniční produkce, zejména z domovských zemí příslušníků menšin; inscenace; divadelní tvorba)

Vysílat se bude z počátku ve třech čtyřhodinových blocích od 12:00 hodin do 24:00 hodin.

 

ŔEDITEL ETHNIC TV ING. MIROSLAV KUNC

 

► Projekt televize pro menšiny Ethnic TV je ojedinělým projektem nejen v České republice, ale i z evropské perspektivy, co bylo podnětem k jeho vzniku?

Mnoho lidí má odstup o všeho jiného, cizího, nesrozumitelného. Mně a mé přátele naopak vždy přitahovala odlišnost.  Vždy jsem měl a mám mnoho přátel mezi příslušníky různých národností. Mám již dlouhodobě možnost sledovat problematiku člověka žijícího v pro něj cizí zemi z blízka a na konkrétních osudech. Vždy jsem si přál, aby se jednou naučili číst česky tak, aby si mohli přečíst „Knihu apokryfů“  od Karla Čapka. Jenže před tím je ještě dlouhá cesta za poznáním nejen českého jazyka, ale především všeho českého (dobrého i špatného). A ta cesta je neuvěřitelně těžká. Ethnic TV je tedy jakýmsi průvodcem na tuto cestu. Most, po kterém by mohli přejít do Čech a my naopak mohli chodit na návštěvu k nim.

 

►Je projekt Ethnic TV zaměřen „jen“ na realizaci televizního vysílání pro menšiny nebo se s ním pojí i jiné aktivity?

Rozhodně ne. Zásadním způsobem budeme podporovat vše, co napomáhá integraci, rozvoji původní kultury, sbližování s komunitami, ale i s původními domovskými státy. Vše, co ulehčí život etniku i jedinci. Vše, co pomůže vzájemnému porozumění.

 

► V majoritní společnosti jsou Vietnamci považováni za poměrně uzavřenou komunitu – Ethnic TV je česká televize s českým týmem. Jakým způsobem se chcete k Vietnamcům dostat, abyste o nich a pro ně mohli vytvářet pořady?

Ethnic TV dostala licenci v Čechách, ale je to česko-vietnamská televize s česko-vietnamským týmem. Jednotlivé pořady vycházejí z vietnamských námětů a jsou realizovány společně s Vietnamci. Konečně - říkali jsme že vysíláme ve vietnamštině. Kolik asi Čechů umí natolik vietnamsky, aby mohl mluvit na obrazovce?

 

► Kolik lidí v současné době pracuje v Ethnic TV?

Stálých 38, a minimálně jednou Ve čtvrtek 14. května 2009 bude spuštěno zkušební vysílání Ethnic TV – televize pro menšiny žijící na území České republiky