Propagace firem na síti Facebook

pátek, 08. ledna 2010, 17:26 Internet & Mobil MediaGuru

Facebook je současným fenoménem komunikace na Internetu. Jsou zde již téměř 2 miliony Čechů. Mladí lidé jsou na Facebooku již běžně, efektivita Facebook propagace firmy výrazně stoupá. Proč je Facebook.com zajímavý pro reklamu a jaké jsou konkrétní možnosti propagace?

Facebook.com pro komunikaci s přáteli

Facebook jsou webové stránky označovány obvykle jako sociální síť nebo komunitní server, kde lidé po celém světě mohou komunikovat se svými přáteli, sdílet s nimi fotografie, zajímavosti nebo s nimi přímo komunikovat.  S rapidně rostoucím počtem uživatelů webu je Facebook pravidelně aktualizován a uživatelům jsou nabízeny nové funkce a možnosti.


Každý pátý Čech je na Facebooku

Facebook.com v lednu 2010 podle aktuálních statistik čítá přes 350 milionů uživatelů globálně. V České republice využívání Facebooku zažívá boom, Česko na Facebooku se stalo 10.nejrychleji rostoucí zemí v poměru s velikostí země. Současný počet uživatelů již brzy přesáhne 2 miliony uživatelů.  Největší zastoupení mají mladí lidé ve věku 14-34 let, jež tvoří 85% všech uživatelů.

Široké možnosti propagace pro firmy

Webové stránky Facebook umožňuje vytvoření a provozování propagace firmy s různými možnostmi. Každá firma před provedením prvních marketingových plánů propagace na Facebooku potřebuje podrobně analyzovat situaci a stanovit si realistické cíle. Takové cíle jsou vždy unikátní pro danou firmu, obor činnosti i aktuální období s přihlédnutím k neustálému vývoji Facebooku a rostoucímu počtu uživatelů.

Postup návrhu propagace firmy na síti Facebook

Propagace firem na webových stránkách Facebook probíhá pomocí nástrojů, které provozuje přímo provozovatel serveru, Facebook Inc., či vývojáři speciálních funkcí pro Facebook. Firmy tak využívají pro své marketingové aktivity  z výběru existujících nástrojů, na rozdíl od tvorby webových stránek, kde je forma i funkcionalita webu zcela na rozhodnutí firmy. Možnosti Facebook propagace se ale neustále rozvíjejí a v současné době firmy využívají tyto prostředky:

Stránka

Stránka je určena k propojení fanoušků s jejich oblíbenou značkou a mezi jimi navzájem. Facebook Page slouží k obvyklé základní prezentaci firmy na Facebooku.

Skupina

Facebook Group (Skupina) je určena především jako prostor pro komunikaci mezi uživateli navzájem a mezi uživateli a firmou. Skupiny umožňují jednoduše zasílat hromadné pozvánky nebo zprávy do Schránky (Inbox) uživatelů. Facebook Skupiny v dnešní době používány pro marketingovou komunikaci pouze okrajově, přesto jsou na některé kampaně stále vhodné.

Reklamní inzeráty

Reklamní inzeráty jsou na Facebooku zobrazeny systémem Pay-per-click (PPC) v pravém sloupci většiny stránek na síti Facebook. Bezkonkurenčně největší výhodou Facebook reklamy oproti jiným reklamním médiím je možnost přesného cílení, výpočtu velikosti cílové skupiny a nízká cena.

Aplikace

V rámci webu Facebooku je možné zvyšovat efektivitu kampaně či zvyšovat brand-awareness pomocí vytvoření speciální aplikace, kterou může být hra, zábavný kvíz, interaktivní soutěž nebo ankety. Je možné vybrat ze široké nabídky již hotových aplikací, které jsou často zdarma či za nízký poplatek. Vzhledem ke specifickým marketingovým požadavkům firem je ale často vhodné vytvoření vlastní aplikace, jež umožní maximálně využít potenciál propagace značky a produktů na Facebooku.

Postup pro spuštění úspěšné Facebook propagace

Facebook propagace firmy začínající na sociální síti Facebook.com se řídí obvykle následujícím postupem:

Analýza současné situace

 • Založil již někdo (kolega či fanoušek) prezentaci naší firmy na Facebooku?
 • Mluvilo se již někde o našich produktech a službách?
 • Jak se naše (mezinárodní) firma prezentuje na Facebooku na zahraničních trzích?
 • Je již na Facebook.com zastoupena naše konkurence?

Stanovení cílů

 • Jaké jsou aktuální marketingové cíle firmy a jaké jsou dosavadní prostředky marketingové komunikace?
 • Co oceňuji na již existujících prezentacích na Facebooku (nehledě na obor či tématiku) a čeho se chci vyvarovat?
 • Jaké jsou mé představy dosažených cílů na Facebooku a jak je budu vyhodnocovat (dodržujte metodu SMART)

Naplánování a výběr realizátora

 • Jaká jsou hlavní kritéria výběru realizační firmy? Hledáme dlouhodobého partnera pro zajištění komunikace na Facebooku nebo jednorázovou spolupráci pro vytvoření kampaně?
 • Jsou nabídky podpořeny výběrem relevantních již realizovaných kampaní? Je agentura ochotna sdělit shrnutí úspěšnosti realizovaných kampaní?
 • Je realizátor schopen zaručit termín spuštění kampaně? Navrhnul realizátor i proces dlouhodobé správy a technické podpory, pokud je žádána?

Realizace

 • Výběr vhodných prostředků z běžně využívaných:

  • Facebook Page (Stránka)
  • Facebook Group (Skupina)
  • Facebook Ads (reklama)
  • Speciální aplikace

 • Volba nestandardních prostředků - Vhodné gadgety, pomocné aplikace a individuální funkce.

Dlouhodobá správa a vývoj

 • Průběžná kontrola obsahu, komunikace se zákazníky
 • Propagace Facebook kampaně na firemních webových stránkách, v internetové reklamě mimo Facebook.com i v offline médiích
 • Vyhledávání nových příležitostí propagace na Facebooku a komunikace s majiteli relevantních Skupin či Stránek pro spolupráci.