Digitální TV stanice vloni ubíraly velkým kanálům

čtvrtek, 13. ledna 2011, 11:48 TV MediaGuru

Menší digitální a tematické stanice zaznamenaly v loňském roce zvyšování podílu na sledovanosti na úkor "velkých" stanic.

Vyplývá to z ročních dat sledovanosti v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009. Výsledky sledovanosti televize za rok 2010 ukazují, že mezi nejúspěšnějšími kanály ve zvyšování denního podílu ve skupině D15+ byly TV Barrandov, Nova Cinema, ČT24 a Prima Cool.
Podíl TV Barrandov se v loňském roce oproti předcházejícímu roku celkově zvýšil na 4,22 % (+1,57 %). Nova Cinema si za loňský rok polepšila o 1,47 % na celkových 3,20 %. Úspěšný byl loňský rok také pro ČT24, jejíž podíl se zvýšil o 1,40 % na 3,40 %. Také Prima Cool může být s loňským rokem spokojená, protože se jí podařilo svůj podíl více než zdvojnásobit na 2,44 % (+1,33 %). Sportovní kanál ČT4  také v podílu narostl, a to o 1,11 % na 2,48 %.
Naopak větší televizní stanice spíše klesaly. Nejvýraznější pokles se dotkl stanice Nova, jejíž podíl se vloni oproti roku 2009 snížil o více než 5 % na 32,9 %. Také kanálům ČT1 a ČT2 se podíl snížil, konkrétně o 1,86 % v případě ČT1 a o 0,37 % v případě ČT2. Jediné Primě se podařilo vloni svůj podíl udržet (16,7 %).

Graf1: Podíl TV stanic v roce 2010 v % (celý den, D15+), zdroj: ATO-Mediaresearch

Na druhé straně mladé kanály částečně pomáhaly zavedeným televizním skupinám (Česká televize, Nova, Prima) ve vylepšování jejich celkového postavení. V tomto pohledu se rozložení sil na TV trhu v loňském roce měnilo pouze v neprospěch TV Nova, které nárůst kanálu Nova Cinema nepomohl zcela vyrovnat snížení „mateřské“ stanice.

Graf2: Souhrnný podíl všech kanálů ČT, Nova, Prima a ostatních stanic v roce 2010 (celý den, D15+). V závroce rozdíl oproti roku 2009. Zdroj: ATO-Mediaresearch