Řehák: Inovace budou klíčové pro efektivní TV komunikaci

čtvrtek, 03. března 2011, 12:33 TV MediaGuru

Inovace a nové produkty, zohledňující potřeby klientů, budou muset nabízet televizní stanice do budoucna, aby efektivita televizní komunikace byla zachována. (Video uvnitř)

Na konferenci o televizní efektivitě v zemích střední a východní Evropy, kterou uspořádala společnost Media Strategy, to dnes řekl obchodní ředitel TV Nova Jan Řehák. „Musíme vytvořit takové produkty, aby klienti měli víru, že dostanou to, co chtějí,“ zmínil Jan Řehák s tím, že takovým typem produktu mohou být teleshoppingové programy. Televize tak budou muset vyvíjet úžeji zaměřené obchodní produkty.

Televize je podle Řeháka nejúčinnějším reklamním médiem, které však bude muset držet krok se změnami diváckého chování. Propojení televizní a internetové komunikace přináší zadavatelům synergie a obchodní ředitel Novy odhaduje, že v následujících 5 letech dosáhne podíl obou médií na celkových investicích 70 - 80 %. Obchodní ředitel TV Nova také zmínil, že zadavatelé v současnosti preferují spíše krátkodobé závazky a neupisují se k delším obdobím. Větší koncentrace je zřejmá v silnějších inzertních obdobích.  

Nové přístupy si ale budou muset častěji osvojovat i zadavatelé. Mediální ředitel CEE Unilever Aleksander Smigielski deklaroval, že Unilever věří v zapojení spotřebitele a chce do budoucna tento koncept rozvíjet. „Inzerenti dnes mají více možností a toho chceme využít. Budeme si vybírat ta média, která nám více poslouží,“ řekl účastníkům konference. Situace na mediálním trhu se změnila i pro zadavatele, kteří jsou teď podle Smigielskiho pod tlakem. „Vlastníci médií se chtějí vrátit na ceny, které na trhu platily před krizí, ale trh neroste a my musíme platit více,“ nastínil. Nástup nových médií a nových možností ale přináší určitou nejistotu v tom, že některé nové formáty mohou být pro zadavatele riskantním podnikem. „Třicetivteřinový spot je jistota, nové věci jsou risk,“ naznačil pnutí, se kterým se zadavatelé vyrovnávají.

Edina Szabo, obchodní ředitelka Omnicom Media Group Hungary, pozoruje, že mezi tradičními a novými médii stále panuje určitá oddělenost. „Očekáváme, že vysílatelé se budou dále přesouvat do digitálních médií a že zadavatelé se budou zajímat o synergie mezi oběma platformami,“ uvedla. Přestože objem reklamy v maďarských TV se v roce 2009 snížil, podíl televize v mediamixu se vlivem změn v mediální konzumaci spotřebitelů a vlivem struktury maďarského trhu dokonce mírně zvýšil. Fragmentace televizního trhu způsobuje v Maďarsku změny ve sledovanosti televize mezi jednotlivými cílovými skupinami, kdy se především teenageři a mladí muži z městských aglomerací přesouvají na internet.

Podívejte se na část z vystoupení Jana Řeháka na konferenci o efektivitě televizní komunikace pořádané společností Media Strategy.