Nikdo neví, jak srovnat ztráty z tisku

středa, 11. května 2011, 07:03 Tisk Martina Vojtěchovská

Dalibor Balšínek z managementu mediální skupiny Mafra připouští, že vydavatelé příliš nevědí, co jim v budoucnu přinese zisk.

V jaké kondici jsou podle Vás noviny v současnosti?

Deníky jsou po obsahové stránce ve velmi dobré kondici. Dokonce bych řekl, že zřídkakdy byly tak dobré, jako jsou teď. Nekoresponduje to tedy příliš s tím, že lidi odcházejí na internet. Málokdo si navíc uvědomuje, že texty, které jsou na internetovém zpravodajství s výjimkou Aktuálně, jsou dobré většinou tehdy, pokud jsou převzaty z novin. Kdyby si někdo dal tu práci, a analyzoval obsahy internetových serverů, které pocházejí z textů publikovaných v novinách, a které z nich pocházejí z internetových redakcí, zjistil by velký rozdíl.

Pokud tedy kvalita obsahu nemá odpovídající vliv na prodaný náklad, čím je pokles deníků způsoben?

Lidé chtějí hlavně vědět, co se děje. A tuto funkci plní dostatečně internet. Navíc nelze přehlížet ani zpravodajské kanály jako ČT24, kterou si stále více lidí pouští i jako kulisu místo rádia.

Hlavní příjmové zdroje novin slábnou, nové zdrojové možnosti se teprve hledají. Co je největším ohrožením?

Noviny prohrávají v rychlosti informací, internet je prostě online. Dále dochází k paradoxům, kdy vydavatelé vědomi si nutnosti být na internetu, vyčleňují část svých kapacit a obsahů z tištěných vydáních a dávají je zdarma na internet. Pokles deníků je každoročně asi mezi 5 až 10 %, ale nemyslím si, že by byl nutně fatální. Věřím, že deníky zůstanou zachovány a budou hledat a generovat nové zdroje příjmů na základě té konkrétní značky. Například v Lidových novinách zavádíme sub brandy - Esprit, lidovky.cz, Pátek, vytváříme bookmagy (rozsáhlá tematická vydání v časopisecké podobě – pozn. red). Dostáváme se tak do situace, kdy se mění poměr našich inzertních příjmů z tištěných novin ve srovnání s jinými produkty spojenými s naší značkou. Ten poměr odhaduji tak 40:60 ve prospěch tištěných novin.

Příjmy z internetových verzí jsou dnes horkým tématem. Jak je to s efektivitou lidovek.cz. Vydělají si na sebe?

Teď už by si na sebe vydělaly. Za prvé lidovkám.cz velmi rychle roste návštěvnost, protože se o ně víc staráme. A za druhé jsme vytvořili samostatný obchodní tým. Dosud byly primárně prodávány v i-kombi. Poměr příjmů z webové inzerce by teď mohl představovat nějakých 20 % z celkových inzertních příjmů.

Od původního přesvědčení, že i obsah na internetu je nutné prodávat, se postupně přechází k postoji, že zpoplatňování zpravodajských informací budou muset vydavatelé oželet. Jaký je Váš názor?

Nevěřím ve zpoplatnění obsahu zpravodajských webů, které jsou v tuto chvíli zadarmo. Lidé si už zvykli, že informace jsou zadarmo. Přál bych si opak, ale nevěřím, že by se našel nějaký účinný model. Placený internet stěží bude relevantním příjmem pro vydavatele, i když větší šanci tady mají specializovanější média typu motejlek.com. Spíš si dovedu představit placené noviny v elektronické podobě.

Vedle zpoplatněných verzí novin na webu lidovky.cz ale Lidové noviny takový nástroj nemají. Plánujete spustit distribuci do iPadů?

Ano, vydání pro iPad spustíme v nejbližších dnech. Nikdo z vydavatelů vám neřekne, jaký má z této aktivity zisk a pochybuji, že ho někdo vůbec má. Všichni se upínají k této vizi, protože žádná jiná není. Přesto ji musíme zkusit, protože je to nový distribuční kanál a musí se zkoušet obsazovat. Navíc náš model je finančně velmi nenáročný.

Obsah pro iPady by se měl zpoplatnit hned od počátku. Je v dohledu ještě nějaká další životaschopná cesta?

Brzy přijdou Androidy, což je v podstatě stejný model. Aplikaci do iPhonů i Ipadu chceme zpoplatnit od počátku.

Celkově je asi těžké prognózovat další vývoj novin, přestože těch prognóz se objevuje nespočet…

Předpovědět budoucnost novin neumí v Česku ani ve světě vůbec nikdo. Je zřejmé, že tu vzniká nový velmi silný distribuční kanál pro šíření informací. Otázka je, jak z něj vyrovnat ztráty, které vydavatelům vznikají z tištěných novin. Nikdo nezná řešení.

Když se vrátíme k tištěným vydáním novin, jaké jsou stávající možnosti jejich zatraktivnění pro čtenáře?

Myslím si, že než dělat riskantní reformu stávajících novin, stálo by za to vymyslet nějaký nový tištěný produkt pro lidi, kteří od novin z nejrůznějších důvodů odešli. Třeba jim nevyhovovalo, že noviny byly moc velké, že měly nadbytek informací a oni je pak nestíhali číst. Uvažoval jsem o novém typu večerníku, protože potřeba číst tady pořád je.

Zabýváte se myšlenkou o večerníku v mediální skupině Mafra více než jen v teoretické rovině?

Jsme ve stádiu úvah a propočtů a na první pohled jsou rizika hodně vysoká. Přesto nějak intuitivně cítím, že existuje prostor pro tištěné noviny nového typu.