Budeme se bránit, pokud reklama na ČT zůstane

pondělí, 06. června 2011, 04:33 TV Martina Vojtěchovská

Generální ředitel TV Nova Jan Andruško je připraven přezkoumat také to, zda je reklama na České televizi oprávněně už teď.

Parlament bude brzy projednávat senátní návrh novely, která může ponechat reklamu na České televizi i po skončení přechodu na digitální vysílání. Nesouhlasný postoj TV Nova v této věci je známý. Jaké by ale byly vaše kroky poté, kdyby se návrh podařilo prosadit?

Pokud by zákonodárci reklamu na ČT skutečně ponechali, nepovažovali bychom to za férové. Je potřeba říci, že ukončení reklamy na ČT k datu ukončení digitalizace bylo jednou ze základních podmínek, které byly dohodnuté předtím, než se televize Nova v roce 2008 dobrovolně připojila k procesu digitalizace. Už tenkrát jsme předsedu vlády upozorňovali, že se sice k procesu digitalizace připojujeme, ale že doufáme, že základní pravidla nebudou v průběhu hry měněna. Tento případ ale za změnu pravidel považujeme.

Domáhali byste se náhrady škod soudní cestou?

Museli bychom sáhnout k obranným krokům na ochranu našich zájmů, což samozřejmě zahrnuje ochranu investice. Nechci rovnou vyhrožovat arbitráží, protože doufám, že tak daleko ještě nejsme. A zároveň bychom se podívali i na to, jestli je reklama na ČT  k dnešnímu datu právoplatně. Podle určitých právních výkladů by tam neměla být už teď.

Máte na mysli změnu tzv. diginovely, která reklamu na ČT ponechala oproti původním plánům i po roce 2008?

Ano, tyto rozbory se týkají i předmětných ustanovení diginovely.

S jak velkým objemem z odhadovaných přibližně 500 mil. Kč, které by se měly uvolnit po ukončení reklamy na ČT, ve svých plánech kalkulujete?

Je absurdní si myslet, že zmíněné prostředky zůstanou jen v televizi Nova. Je naopak pravděpodobné, že ty peníze dostanou i další média, protože reklamní trh je velmi pružný. Upozorňuji, že se o tyto peníze podělí všechny komerční televizní stanice, printová média i internetové portály. Navíc televize Nova je připravena podílet se na financování fondu kinematografie tak, aby minimálně150 milionů korun, které dnes dostává z reklamy na ČT, bylo zajištěno i do budoucna. Zrušení reklamy na ČT bylo v rámci diginovely zamýšleno i na podporu nových subjektů na televizním trhu, z nichž některé už začaly vysílat a některé už i skončily kvůli nedostatku peněz. A teď to vypadá, že po zásahu zákonodárců mohou mít smůlu i další, a to rozhodně není fér.

Předpokládám, že za klíčový den ukončení přechodu na digitální vysílání považujete 11. listopad 2011.

Ano, vycházíme z toho, že v tento den nastává pro výše uvedené účely tzv. analogová tma.

S tímto datem je pak spojeno plné zahájení liberalizace televizního trhu. To může přinést významné změny. Vnímáte to tak?

Určitě. Je zjevné, že po ukončení přechodu na zemské digitální vysílání dostane celoplošnou licencí každý, kdo splní základní podmínky. Trh se tím plně liberalizuje. Naše skupina s tím problém nemá. Dokonce bych řekl, že k určitému mezikroku dochází už v průběhu přechodu na digitální vysílání, kdy byly vydány další celoplošné digitální licence. Nutno ale dodat, že jen málo subjektů si licenci vyzvedlo, ještě méně jich začalo vysílat a ještě méně jich vysílá k dnešnímu dni.

Právě že dosavadní zkušenost ukazuje, že plné otevření trhu nemusí vést k nějakému dramatickému nárůstu počtu kanálů, respektive počtu vysílatelů a obecně k celkovému zvýšení konkurence.

Na to se názory dlouhodobě liší. Někteří očekávají příchod nějaké velké mediální skupiny, jiní jsou v tomto skeptičtí. Pravda je, že reklamní trh má omezený rozsah a náklady na terestrické vysílání jsou poměrně vysoké. A tady se opět dostáváme na začátek, protože ukončení reklamy na ČT mělo také sloužit pro nastartování financování nových projektů. Ty peníze by tam chyběly, a pokud by nové televize nebyly spjaté se silným partnerem, bylo by pro ně o dost těžší začít vysílat.

Vy sám osobně očekáváte, že přijdou nové subjekty?

V mezidobí v průběhu procesu digitalizace se ukázalo, že je hodně složité nastartovat novou televizi. Víme také, že ani pro existující komerční skupiny není snadné přivést nový kanál. Opravdu se to těžko odhaduje. Podle mého názoru by měla šanci jen hodně silná finanční nebo mediální skupina. Navíc svoji roli sehrála i ekonomická krize provázená citelným propadem reklamního trhu. Osobně jsem tedy spíš skeptický k tomu, že by přišel někdo nový.

Skupina Nova se rozhodla jít „stavebnicovou“ cestou většího počtu kanálů. Pokud by to ale do budoucna vypadalo na celkem stabilní rozložení sil na trhu s tím, že jejich narušení není příliš ohroženo, je otázka, do jaké míry kanálovou expanzi praktikovat. Přehodnotili byste v tom případě vaši strategii?

Pro nás je určitě zajímavá možnost přivádět další nové kanály. Zapadá do naší dlouhodobé multikanálové strategie, kterou jsme si pro budoucnost vytyčili. Rozhodně chceme nabízet kanály zaměřené na určitá témata a na určité skupiny diváků. Nemáme v plánu od tohoto záměru ustupovat.

Kdy tedy Nova zareaguje na nový kanál konkurence a rozšíří tak své portfolio tematických kanálů. Dojde k tomu ještě letos?

To je velmi důvěrná informace. Pravda ale je, že máme připravených několik projektů a jsme blízko rozhodnutí, kdy přesně dáme nový kanál na trh. Musíme také přihlížet k tomu, jak se vyvíjí trh s televizní reklamou. Informace o vývoji v prvním čtvrtletí nebyly takové, že by měly naše rozhodnutí usnadnit.

Znamená to, že pokud byste cítili vylepšení situace na reklamním trhu, vaše rozhodnutí by to urychlilo?

V současné chvíli jsme těsně před rozhodnutím, kdy a který kanál spustit. Významnější oživení na reklamním trhu bychom rádi viděli, ale není to v tuto chvíli kruciální otázka. V prvé řadě teď musíme dokončit naši strategii na tento a příští rok. Pak ji posoudíme a rozhodneme o datu spuštění.

Budete při rozhodování o volbě nového kanálu velmi přihlížet k tomu, s jakým typem kanálu přišla televize Prima?

Jistě že se musíme dívat na to, jaké kanály na trhu jsou. Není ale rozhodující to, s čím přišla konkurence. Máme svoji strategii, která existovala dříve před zahájením jejího nového kanálu. Samozřejmě, že když přijde nový kanál, tak se mapa mění, ale není to nejdůležitější faktor.

O kolika kanálech lze ve vaší strategii do budoucna vůbec uvažovat?

Zcela přesně to vyčíslit nelze. Do diskuse vstupují i úvahy, zda má jít o kanály neplacené, nebo placené, což může tvořit další poměrně širokou rodinu kanálů. Je jasné, že těch témat a tematických kanálů zase není nekonečné množství. Podle mě jsou to jednotky, těžko říci, zda čtyři nebo pět.

Nemáte v plánu u vašeho placeného kanálu Nova Sport změnit strategii a zařadit ho do volné nabídky?

O změně modelu u Nova Sport neuvažujeme, takhle jsme s ním spokojeni. Nemohu ale vyloučit, že se v budoucnu podobně strukturovaný kanál neobjeví ve volné nabídce.

V poslední době Nova Cinema zintenzivnila nabídku starší původní československé tvorby. Je to záměrný krok proti TV Barrandov?

Tímto způsobem určitě náš kanál neprogramujeme. Je ale jasné, že si nemůžeme nevšimnout, že původní česká tvorba má u diváků v současnosti úspěch. Záměr je tedy veden spíše tudy než programováním proti TV Barrandov.

Pro letošní rok jste si stanovili dosažení 40-45% podílu na sledovanosti pro všechny vaše stanice v cílové skupině 15-54 let. Podaří se vám ho vzhledem k vývoji na začátku roku dosáhnout?

O tom jsme přesvědčeni. Jde o sledovanost v prime-time a daří se nám ji v posledních týdnech i přeplnit. V některých dnech se dokonce dostaneme i přes 50 %. Navíc si hodně slibujeme od podzimního schématu, které právě připravujeme. Chceme přinést divákovi to, na co je zvyklý, a proložit to i zajímavými formáty a přinést i nějaké inovace. Konkrétní ale v tuto chvíli být nemohu.  

Určitě by ale bylo zajímavé vědět, jak se díváte na formát talentových reality show. Je podle vás už vyčerpaný?

Právě tuto neděli skončila Superstar a celkové výsledky si samozřejmě vyhodnotíme, ale jinak letošní Superstar považujeme za velmi úspěšnou. Reality entertainment vždy bude součástí programu na našem hlavním kanále. Otázkou ale je, jak moc a zda bude v nabídce převažovat. O tom diskutujeme.

Dojde tedy na podzim k opakovanému přímému střetu s pořadem Česko Slovensko má talent, který nasadí Prima?

Zatím jsme se nerozhodli, ale je to jedna z možností. Finální rozhodnutí bude muset padnout velmi rychle.

Vrátíme-li se ještě k liberalizaci trhu, máte i pro rok 2012 a roky následující cíl dosahovat podílu na sledovanosti 40-45 % ve skupině 15-54?

Pokud se bavíme o fragmentaci trhu, tak je zjevné, že naším cílem je dosahovat celkové sledovanosti skládáním sledovanosti ze všech kanálů skupiny TV Nova. I když určitý výhled na další roky vytváříme, je to přece jen odhad hodně dopředu. Ale ten cíl 40-45 % v rámci skupiny se budu snažit držet a rád bych i vzhledem k poslednímu vývoji přesahoval 45 %.