Distribuční společnosti PNS vloni klesl zisk na 218 mil. Kč

úterý, 28. června 2011, 01:05 Tisk MediaGuru

I přes nepříznový vývoj na tiskovém trhu skončilo hospodaření distribuční společnosti PNS vloni se ziskem 218 mil. Kč.

Tržby holdingu PNS dosáhly v roce 2010 5,47 mld. Kč (oproti 6,68 mld. v roce 2009). Čistý obrat holdingu poklesl o zhruba 18 %, k čemuž vedl pokles prodejů veškerých tiskovin i DVD médií na celém českém tiskovém trhu. V roce 2010 holding PNS vytvořil čistý zisk před zdaněním (a bez menšinových podílů) ve výši 218 mil. Kč, o rok dříve to bylo 258 mil. Kč. Valná hromada schválila výplatu dividendy akcionářům za rok 2010 ve výši 27  Kč na akcii. Celkem tak bude vyplaceno 152,5 mil. Kč (před zdaněním).

„Dosažení uspokojivých výsledků hospodaření považuji jednoznačně za splnění cíle, který si PNS před rokem vytýčila, ačkoli cesta k němu byla trnitá,“ uvádí Radomil Juda, generální ředitel PNS a dodává: „Stále ještě jsme se totiž potýkali s finanční krizí, která bez rozdílu zasáhla firmy i domácnosti. Není tedy divu, že na tuto situaci zareagovali i koneční zákazníci, kteří tak jen potvrdili obecný trend poklesu prodejů denního tisku a DVD.“

Nejvýznamnější událostí roku 2010 bylo pro PNS zavedení nového obchodně-provozního systému, prostřednictvím kterého nyní probíhají veškeré činnosti společnosti – finanční operace, plánování nákladů, distribuce, obchodní i provozní činnosti.

-mav-