Uživatelé sociálních sítí stárnou

pondělí, 20. června 2011, 05:00 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Nový výzkum o sociálních sítích přináší detailní informace o tom, kdo a jaké sítě využívá. Jedničkou mezi nimi je Facebook.

Jaké sociální sítě jsou nejvyužívanější a kdo na nich tráví čas? A nakolik ovlivňuje zvyšující se popularita sociálních sítí naše sociální kontakty? Na to se pokusil odpovědět nový výzkum, jehož výsledky zveřejnil americký projekt výzkumného centra Pew Internet (Pew Internet & American Life Project).

Zdaleka nejpopulárnější sociální sítí je Facebook. 92 % všech uživatelů sociálních síti je na Facebooku, 29 % používá My Space, 18 % LindkedIn a 13 % Twitter. Více jak polovina lidí na Facebooku jej využívá alespoň jednou denně. Z hlediska frekvence využívání je po Facebooku nejvytěžovanější sítí Twitter.  

Výsledky výzkumu, které byly porovnány s obdobím před dvěma lety, přinesly některé překvapivé informace. Z hlediska sociodemografie se ukázalo, že věkovou skupinou, která je na sociálních sítích nejčastěji, je skupina lidí nad 35 let. Zde byl za poslední dva roky zaznamenán téměř dvojnásobný růst oproti skupině 18-35 let. V důsledku toho se posunula průměrná věková hranice uživatelů sociálních sítí z 33 let v roce 2008 na 38 let v roce 2010.

Většina uživatelů sociálních sítí je ženského pohlaví. Také v tomto případě se za uplynulé dva roky rozdíl mezi oběma pohlavími zvýšil – v roce 2010 využívalo sociální sítě o 12 % více žen než mužů (v roce 2008 představoval rozdíl 6 %).

Výzkum také přináší zajímavé srovnání toho, kdo využívá jaké sociální sítě. Nejmladší uživatele má sociální síť My Space (průměr pod 32 let), hned za ní následuje Twitter (33 %). Uživatelé Facebooku už jsou v průměru podle výzkumu starší (38 let). Není asi překvapivé, že “nejstarší” skupina se vyskytuje na profesní síti LinkedIn (v průměru 40 let). LinkedIn je zároveň jedinou ze sledovaných sociálních sítí, kterou využívají více muži než ženy. Na druhou stranu Twitter je zejména ženská doména – 64 % ze všech uživatelů této sociální jsou ženy.

Výzkum také zjišťoval podstatný aspekt dopadů internetových sociálních sítí na náš sociální život. Opět možná poněkud překvapivě studie naznačuje, že sociální sítě společenský život zásadně neovlivňují v tom smyslu, že by vedly k nižším společenským kontaktům nebo k izolaci.

Pouze 3 % přátel na Facebooku se nikdy v životě osobně nepotkala, zatímco 89 % lidí, kteří jsou v profilech uvedeni jako přátelé, se osobně potkala více než jednou. Internetoví uživatelé mají mít také podle výzkumu mnohem bohatší síť kontaktů než lidé, kteří sociální sít nevyužívají. Zároveň bylo zjištěno, že pravděpodobnost sociální izolace u uživatelů sociálních sítí je o polovinu nižší než u průměrného Američana. Lidé na sociálních sítích jsou obecně důvěřivější a komunitního života, sportovních či dalších aktivit se účastní častěji než lidé, kteří na sociálních sítích nejsou aktivní, naznačuje výzkum Pew Internet.    

Věk uživatelů sociálních sítí v % (2008, 2010)

Pohlaví uživatelů sociálních sítí v % (2008, 2010)

Pohlaví uživatelů na sociálních sítích v % (2008, 2010)

Četnost využívání sociálních sítí

Věk uživatelů na sociálních sítích v % (2008, 2010)

Zdroj: Pew Internet & American Life Project

-mav-