Menší TV zvyšují podíl na reklamním trhu

pondělí, 18. července 2011, 07:18 TV MediaGuru

TV Nova je na základě doručených GRP's v prvním pololetí nejsilnější tuzemskou stanicí. Oproti loňsku se ale zvýšil podíl menších TV.

České televizní stanice dodaly v letošním prvním pololetí celkově o 14 % více GRP's než za stejné období v loňském roce. V důsledku tohoto navýšení se i částečně posunuly podíly televizí na reklamním trhu, na druhou stranu k zásadní změně rozdělení sil oproti loňsku nedošlo. 

Počet doručených GRP’s se v prvním pololetí oproti loňskému stejnému období měnil v důsledku zvyšující se sledovanosti zejména u menších televizních stanic, které tak upravují nahoru i svůj podíl na dodaných GRP’s.

Nejsilnější tuzemskou televizní stanicí na reklamním trhu je skupina TV Nova, jejíž kanály (Nova, Nova Cinema) zaujímají téměř 51 % trhu. Druhá nejsilnější skupina Prima dosáhla v prvním letošním pololetí téměř 33 %. Kanály České televize dosáhly 9% podílu. 

Oproti loňskému prvnímu pololetí svůj podíl na dodaných GRP’s mírně snížily Česká televize a Nova (ta i přes větší počet dodaných GRP's): a to na úrovni cca 3 procentních bodů z každé skupiny. Naopak TV Barrandov oproti loňsku téměř zdvojnásobila svůj podíl na reklamním trhu, když letos v pololetí se vyhoupla na 6% podíl oproti loňským 3,5 %. Oproti loňsku si také polepšila skupina Prima, a to o více než 2 procentní body.

Podíl TV skupin na doručených GRP's, 1.1.-30.6. 2011, 15+

Zdroj: Admosphere, ATO-Mediaresearch
Pozn.: 30's spoty 


V podílu jednotlivých TV stanic se zvyšovaly podíly spíše menších kanálů. Zatímco podíl třech největších na dodaných GRP's představoval vloni téměř 89 %, letos to za první pololetí bylo necelých 82 %. Zbytek tak připadl na mladé digitální stanice a ostatní TV.

Podíl TV stanic na doručených GRP's, 1.1.-30.6. 2011, 15+

Zdroj: Admoshpere, ATO-Mediaresearch
Pozn.: 30's spoty


Hodnota jednoho GRP odpovídá 1 % oslovení cílové skupiny. Čím větší má televize sledovanost, tím je větší pravděpodobnost, že doručí více GRP’s.  GRP je také hlavním nástrojem pro oceňování reklamních spotů a tedy pro finanční příjem televizí z nich - platba za kampaně se odvíjí od ceny stanovené za jedno GRP.

-mav-