Čtenost deníků v pololetí mírně vyšší

čtvrtek, 04. srpna 2011, 11:06 Tisk MediaGuru

Výsledky čtenosti deníků nekopírují výsledky v prodaném nákladu. V prvním pololetí si deníky ve čtenosti většinou polepšily.

Čtenost deníků v prvním letošním pololetí se mírně zvýšila, ukazují nové výsledky výzkumu čtenosti Media projektu za první letošní pololetí. Ve srovnání s předcházejícím obdobím za poslední loňské a první letošní čtvrtletí si polepšily všechny celostátní deníky. Nejvýrazněji rostly Lidové noviny a Hospodářské noviny - mezikvartálně o 10 %.

V meziročním srovnání mírně klesaly vedoucí Blesk a MF Dnes, ale nejde o významné poklesy. Také v meziročním srovnání mají nejlepší výsledky Lidové noviny. Vedoucí Blesk mírně odskočil v prvním pololetí v pořadí druhé MF Dnes.

Nepatrné snížení čtenosti vykázaly v obou sledovaných obdobích regionální tituly Deník. Nejvíce v meziročním srovnání poklesl sportovní Sport.

Meziroční srovnání čtenosti deníků v 1. pololetí 2011, čtenost v tis. osob

Zdroj: Media projekt, 1.1.-30.6. 2011, GfK Czech, Median, SKMO