Fero Fenič: ČT4 se musí změnit

středa, 31. srpna 2011, 04:59 TV MediaGuru

Z kandidátského projektu Fera Feniče mj. vyplývá, že sportovní čtvrtý kanál České televize považuje v dosavadní podobě za příliš nákladný.

Fero Fenič, jehož projekt byl společně s dalšími projekty kandidátů na post generálního ředitele České televize zveřejněn, se domnívá, že Česká televize by měla rozšířit záběr sportovního kanálu ČT4. „Veřejnou službu plní jen omezeně. Oslabuje ho nejen nízká průměrná sledovanost, ale i fakt, že je jen jedním z cca sedmi česky mluvících dostupných sportovních kanálů v ČR. Je třeba vyhodnotit nutnost takové celoroční nepřetržité veřejné služby v daných finančních nákladech a znovu posoudit profilaci a její případné rozšíření např. o volný čas,“ stojí v projektu Fera Feniče.

Fenič ve svém projektu uvažuje o službě veřejnosti na čtyřech kanálech ČT. Každý kanál může podle jeho názoru nabízet jiný žánr pro odlišnou cílovou skupinu a dohromady tak získávat větší vliv na televizním trhu. Zeštíhlení ČT a úspora nákladů ČT4 by mohlo pomoct získat další prostředky na rozvoj vlastní tvorby.

Podstatných změn by mělo doznat zpravodajství. ČT24 se musí i v prostředí, kdy nemá přímého konkurenta, rozvíjet a inovovat svůj formát, obsah i vzhled. Pro kanál ČT1 je třeba najít jeho vlastní formu zpravodajství, obsahově i vizuálně ne tak závislou na ČT24, jak je tomu dosud.

Určitou revizi by si zasloužila i nová média, píše dále Fenič. „Důležité přitom je, aby ČT nejen převáděla obsah z jedné platformy na druhou, ale aby měla jasně definovanou obsahovou strategii pro jednotlivé platformy, která plně využívá jejich možností a zároveň realizuje synergie při výrobě a distribuci. V této souvislosti je nutná revize přístupu k novým médiím, identifikace příčin chyb a jejich odstranění,“ uvádí v projektu.

Feničovi celkově záleží především na rozvoji původní české tvorby. Nárůst původní české tvorby všech žánrů a pro nejrůznorodější cílové skupiny chápe jako jednu z hlavních priorit. K dalším řadí zkvalitnění dramaturgie a výchovu nových dramaturgů a realizátorů dramatické, dětské, publicistické, zábavní a další tvorby.

Právě program určuje televizi veřejné služby. “Veřejná služba přitom nesmí být realizována jako něco, co je méně kvalitní, divácky neatraktivní, nevyvolávající žádné emoce a názory a co se řídí jen procesem střetu vnitřních a politických elit prosazujících své zájmy,“ definuje službu veřejnosti Fenič.

-mav-