Inzertní výpadek deníků je letos zatím 900 milionů Kč

úterý, 30. srpna 2011, 07:32 Tisk MediaGuru

Objem inzerce v denících byl za prvních sedm letošních měsíců meziročně nižší o téměř 900 milionů Kč, což představuje více než 20% pokles.

Objem inzerce v tuzemských placených denících se zatím v letošním roce nezvyšuje. Za prvních sedm letošních měsíců, od ledna do července, dosáhl v hlavních vydáních tuzemských novin (bez suplementů a nedělníků) podle hrubého údaje z monitoringu inzerce 3,42 mld. Kč. Oproti stejnému období vloni to představuje výpadek necelých 900 milionů korun (870 mil. Kč, tj. snížení o 20 %). Vydavatelé tak musejí doufat, že část manka odmažou v druhém letošním pololetí. Pokles inzerce postihl všechny tuzemské deníky.

Objem inzerce v denících leden-červenec 2011 v Kč

Zdroj: Kantar Media

Na druhou stranu o něco lepší výsledky mají suplementy deníků (magazínové přílohy), které tak v některých případech částečně kompenzují poklesy inzertních objemů v hlavních vydáních novin. Také celkový inzertní objem v suplementech je v meziročním srovnání příznivější (snížení o 4 %). Navíc do přehledu ještě nejsou započítány suplementy, které v loňském prvním pololetí nevycházely – např. Doma Dnes, který celkové inzertní výnosy suplementů MF Dnes zvyšuje.

Objem inzerce v suplementech deníků leden-červenec 2011 v Kč

Zdroj: Kantar Media

-mav-