Kolem volby ředitele ČT je velmi dusno

úterý, 13. září 2011, 08:34 TV MediaGuru

Rozčarování ze zvolené pětice finalistů, ze které vzejde nový ředitel ČT, přichází z několika stran.

Marně se zatím Rada ČT snaží přesvědčit veřejnost, že výběrové řízení na obsazení pozice generálního ředitele České televize je transparentní. Rozčarování z vybrané pětice finalistů daly na začátku tohoto týdne najevo i profesní svazy a odborová organizace ČT.

Ne že by šlo o něco mimořádného. Prakticky každá volba generálního ředitele veřejnoprávní instituce je provázena spekulacemi a zákulisními machinacemi o to, kdo nakonec v čele ČT usedne. Pravidelně se vedle profesních svazů ozývají i odboráři.

Letos ale překvapení z průběhu volby neskrývá ani předseda Rady ČT, tedy orgánu, který má volbu ředitele v kompetenci. Ten se všemi silami snaží o to, aby průběh volby byl důstojný a pokusil se alespoň vytvořit dojem, že jejím cílem je skutečně především zájem České televize, nikoliv politických stran a komerčních lobby. Sám Uhde byl ale po skončení prvního kola volby překvapen, že radní nakonec podpořili jiné kandidáty, než o kterých ještě pár hodin před volbou tvrdili, že nominují.

Očekávalo se např., že producent Fero Fenič by mohl mezi pěticí finalistů figurovat. Nakonec se do užší nominace dostal překvapivě Jan Svoboda, bývalý marketingový ředitel TV Prima, o kterém média spekulují jako o kandidátovi pražského lobbisty Tomáše Hrdličky. Překvapilo také jméno Radomíra Šimka, prezidenta Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Svobodovi přitom hrozilo vyřazení z výběrového řízení kvůli podezření, že nemá ukončené vysokoškolské vzdělání a nesplňuje tedy podmínky účasti ve výběrovém řízení. Svoboda získal titul MBA na univerzitě v Nottinghamu, který ale nebyl nostrifikován v ČR. Radní se po diskusi i námitce kandidáta Svobody, že nebylo specifikováno, že titul musí být nostrifikován,rozhodli Svobodu z tendru nevyřazovat.

Asociace režisérů a scénáristů (ARAS) a Český filmový a televizní svaz (FITES) zaslaly v pondělí předsedovi Rady ČT Milanu Uhdemu otevřený dopis, ve kterém se pozastavují nad výsledkem prvního kola volby: "Někteří kandidáti se skvělými projekty dostali minimální počet hlasů a je trapné i bodové srovnání mezi těmi, kteří nepostoupili," píší v otevřeném dopise. Svědčí to podle nich buď o nekompetentnosti některých členů Rady ČT, nebo o jejich závislosti na přáních politiků, kteří je do rady jmenovali.

Kritikům se také nelíbí, že ve výběrovém řízení zůstávají lidé napojení na současné vedení ČT. Pokud konečná volba podle pisatelů dopisu neupřednostní profesionála, s nímž bude mít ČT poslední šanci ustát svou výjimečnou pozici v audiovizuálním prostoru, a vybere mezi kandidáty, jejichž jména odbornou veřejnost udivují, bude to velká prohra.

Výběr Rady ČT kritizuje i Nezávislá odborová organizace ČT v Praze. Výběrové řízení podle ní přineslo více otázek než odpovědí, protože Rada ČT nepochopitelným způsobem porušuje pravidla, která sama předem nastavila. "Proč Rada ČT nebrala v potaz u drtivé většiny kandidátů postoupivších do druhého kola kvalitu a propracovanost projektů, když na ně při vyhlášení výběrového řízení kladla důraz?," diví se odboráři. Mimo jiné kritizují také skutečnost, že Rada vybrala do pětice finalistů výkonného ředitele ČT24 Romana Bradáče. "Proč Rada ČT, deklarující nutnou změnu ve vedení ČT, vybrala do pětice finalistů kandidáta, který je dlouhou dobu součástí dnešního managementu, tzv. týmu Jiřího Janečka, který přispívá k destabilizaci a ke komercionalizaci televize veřejné služby a uvnitř ČT nemá absolutně žádný kredit?," ptají se.

Odborům vadí i Jan Svoboda, který nemá vysokoškolské vzdělání v ČR nostrifikované. Rada ČT podle odborů svým postupem dala najevo, že vůbec nejde o budoucnost televize veřejné služby, jako spíš o nekalé kšefty a zákulisní dohody. V tomto smyslu se obracejí i na sněmovnu, která by se podle nich měla skandální volbou zabývat.

-mav-,-čtk-