Kompromis není, chceme nový tendr

čtvrtek, 29. září 2011, 09:58 TV Martina Vojtěchovská

Generální ředitel TV Nova Jan Andruško bude prosazovat nový tendr na měření sledovanosti. V rozhovoru mluví i o dalších plánech televize.

Nova už sice získala licenci pro další kanál, zatím jste ale stále neřekli, zda jej spustíte ještě v letošním roce. Už je v této věci jasno?

V tuto chvíli ještě finálně rozhodnuti nejsme. Souvisí to také s tím, jaká nálada panuje na finančních trzích, což přispívá k tomu, že naše rozhodnutí je složitější, než jsme předpokládali.

Rozhodnete se do konce letošního roku?

Určitě. Musíme se rozhodnout v řádu dnů.

Na místo obchodního ředitele TV Nova přichází Jan Vlček. Jak bude vypadat vaše obchodní politika pro rok 2012?

Jan Vlček přichází ve velmi důležitém období, kdy se začíná vyjednávat o podmínkách na příští rok a kdy se podoba obchodní politiky bude v horizontu 1-2 týdnů kompletovat. Rádi bychom začali vyjednávat co nejdříve.

Podoba obchodní politiky ještě není známa?

Na obchodní politice pracujeme už od začátku srpna a interní diskusi v těchto dnech ukončujeme. Pro nás je důležité zachovat určitou kontinuitu pro letošní rok a během podzimního vyjednávání. I když tedy Jan Vlček bude působit jako obchodní ředitel, tak mu samozřejmě bude k dispozici obchodní tým, který po většinu roku pracoval. Dosavadní obchodní ředitel Matěj Ribanský navíc zůstává v nové pozici regionálního obchodního ředitele pro Česko a Slovensko. S Janem Ulrychem budou oba primárně vést podzimní jednání, čímž Janu Vlčkovi poskytnou plnou podporu v přechodném období, než převezme všechny prodejní operace. Toto období skončí v dubnu 2012.

Prima naznačila zvýšení cen pro příští rok. Půjdete stejnou cestou?

Teď by bylo ještě předčasné sdělovat naše stanovisko, které chceme nejprve přímo říci agenturám a zadavatelům. Je samozřejmě také otázkou, jak budeme pracovat s cenami pro příští rok. V tuto chvíli ještě není finálně rozhodnuto.

Kdy ceník oznámíte?

Chtěli bychom začít vyjednávat nejpozději v druhé půli října.

Veřejně jste už avizovali záměr zařadit do vysílání formát diskusního pořadu. Kdy by k tomu mělo dojít?

S tím pořadem počítáme a pracujeme na něj. Popravdě řečeno, těch priorit máme nastavených několik, a v tuto chvíli nejsem úplně spokojený s tím, že jsme se zatím v této věci nedostali trochu dále. Chceme ale mít ten pořad co nejdříve.

Ztěžuje vývoj takového pořadu rozhodování o tom, kdo by jej měl vést?

To bych neřekl. Chceme přijít s novějším formátem a nechceme jen oprášit starou Sedmičku. Do pořadu vedle politiků plánujeme zapojit i novináře a další zástupce veřejnosti. Celkově to chceme pojmout šířeji, takže řešíme vedle nasazení moderátora i koncepci a rozpočet.

Půjde tedy o formát vyvinutý tady, nebo plánujete převzít nějaký ze zahraničí?

Inspirujeme se řadou pořadů v zahraničí. V Česku je zavedený formát tohoto pořadu obecně poměrně konfrontační. Jsme si také vědomi toho, že sledovanost takového pořadu má svoje limity. Chceme přijít s něčím, co je hodno lídra trhu. Takový pořad bychom měli divákovi nabídnout.

Automaticky se v případě diskusních pořadů myslí víkendové vysílání. Neuvažujete ale o jeho vysílání v pracovních dnech?

Diskuse o tzv. slotu, kdy pořad nasadíme, je poměrně bouřlivá a vede se stále dokola. Uvidíme. Určitá tradice na tomto trhu ale je, takže se mi zdá, že budeme sledovat tuto tradici.

Aktuálním tématem, které vzbudilo spoustu emocí, je výběrové řízení na nového dodavatele dat televizní sledovanosti. Informace o průběhu tendru naznačovaly, že záměrem TV Nova bylo podporovat agenturu AC Nielsen. Byl to váš záměr?

Asi nečekáte, že toto potvrdím. Jsou to spekulace, které nejsou férové. Sám jsem překvapen tím, jak moc se otázka tendru medializuje. V tuto chvíli je to interní záležitost ATO, aby se členové dohodli, co dál a dokončili tendr. Samozřejmě jsme nikdy nepodporovali žádného konkrétního uchazeče, ani jsme ho netlačili dál. Je to nařčení, které nemá žádný skutkový základ. Naším jediným cílem je, aby tendr proběhl transparentním způsobem, v souladu se zadávací dokumentací a se zákonem, a aby v rámci tohoto procesu byl vybrán poskytovatel příslušných služeb, který by byl pro trh, klienty a pro nás kredibilní.

Spekulace se rozšířily proto, že se na začátku protahovala lhůta pro dodání nabídek, aby na Vaše přání mohla do tendru vstoupit agentura AC Nielsen. To je zřejmě příčina vzniku té spekulace.

Jde o zvláštní spletenec informací. Uvedu to na pravou míru. Lhůta pro podání nabídek v tomto tendru byla stanovena na minimální zákonné hranici, tedy zhruba 40 dnů. To je poměrně nestandardní. Standardní lhůta tak, jak ji známe z jiných zemí, je v těchto případech alespoň 90 dnů. Je potřeba si uvědomit, že jde o nabídky, které jsou kompaktní a mají běžně stovky stránek. Zpracovat je za 40 dnů je poměrně nestandardní. Na to jsem byl jako prezident ATO (Jan Andruško zároveň zastává funkci prezidenta ATO – pozn. red.) upozorněn dopisem od společnosti AC Nielsen. Dopis byl ale odeslán i na společnost Gordion, která organizaci výběrového řízení zajišťovala. V tu chvíli jsem si uvědomil, že vyhodnocovat tendr uprostřed dovolených není nejlepší způsob. Za druhé, naším cílem bylo a vždy bude, aby do tendru přišlo co nejvíce nabídek s co nejkvalitnější nabídkou služeb a s co nejlepší cenou. To, že jsme prodloužili lhůtu, což se stalo po dohodě všech členů ATO, které jsem oslovil, nám přineslo víc nabídek. V původním termínu přišly pouze dvě nabídky a nakonec jsme měli čtyři. Toto je samo o sobě dobrý výsledek a nechápu, jak jej může někdo napadat. Pokud někdo zpochybnil tento krok, tak měl zájem na tom, aby se do tendru tolik uchazečů nepřihlásilo, nic jiného mě nenapadá.

Myslíte si tedy, že výběrové řízení bylo uzpůsobeno tak, aby vyhrál stávající realizátor?

To by bylo velmi tvrdé nařčení, tak daleko rozhodně zacházet nechci. Abychom ale vyvrátili tyto spekulace, které u zahraničních subjektů tento dojem vyvolávaly, tak jsme mj. prodloužili lhůtu pro podávání nabídek.

V prvním kole výběrového řízení vypadly z formálních důvodů dvě agentury. Proč jste se proti tomu ohradili?

Nemohu to konkretizovat, protože jsem vázán mlčenlivostí, ale rozporovali jsme rozhodnutí o vyřazení jednoho z těch dvou uchazečů. Dodneška si myslím, že je to velmi nejasné. Pokud došlo k jeho vyřazení, jsme přesvědčeni, že měli být vyřazeni i další uchazeči.

V hodnotící komisi byli ale vaši dva zástupci. Rozporovali to?

V hodnotící komisi to nerozporovali, protože jak mi bylo sděleno, postupovali na doporučení společnosti Gordion. Ta sice může něco doporučovat, ale v právních otázkách nemůže poskytovat poradenství, protože to není advokátní kancelář. Tam naši zástupci bezhlavě vzali za bernou minci to, co řekl Gordion. Když jsem se jich ptal, proč tak postupovali, řekli mi, že jsou to právní otázky, což je právě ten důvod, proč se neměli řídit radou Gordionu. Náš nesouhlasný postoj jsme tedy komunikovali ostatním členům ATO. Naše pochybnosti, jak probíhala eliminace, případně rozhodnutí o tom, že nějaký uchazeč v tendru zůstává, přetrvávají.

TV Nova jakožto člen ATO je součástí strany zadavatele, nikoli uchazeče v tomto tendru. Není to tedy trochu gól do vlastní branky?

To není, protože my jsme měli zájem, aby do finále postoupilo co nejvíc nabídek. Dopadlo to přesně obráceně. Doputovala tam pouze jedna a byla doporučena jako vítěz, což pro nás není uspokojivý výsledek.

Situace je teď taková, že zadavatel, tedy ATO, se může rozhodnout pro nabídku firmy Mediaresearch, která zbyla, nebo může vypsat nové výběrové řízení. Jaký postup budete prosazovat?

My jsme se už vyjádřili a trváme na tom, aby byl tendr za stávajících okolností zrušen.

V takovém případě by se vypsalo nové výběrové řízení, které už by ale nemuselo probíhat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Je to podle vás lepší cesta výběru?

Je pravda, že ryze formalistický přístup je dán zákonem o zadávání veřejných zakázek. Výsledek je teď ten, že podle formalistických požadavků na jejich splnění nám odpadli tři ze čtyř uchazečů. Myslím si, že kdybychom nemuseli postupovat takto formálně, tak bychom si námitky k některým uchazečům vyjasnili. Bylo by to ale vedeno naší snahou uchazeče udržet. Teď nám kvůli tomu, že není údajně podepsaný nějaký dokument, mohla vypadnout zajímavá nabídka.

V nejbližších dnech se dá očekávat schůzka statutárních zástupců ATO, stanic Nova, Prima, ČT a Asociace komunikačních agentur. Půjdete tam tedy s tím, že chcete vypsat nový tendr.

Své stanovisko jsme už dali písemně a teď se bude mezi členy ATO diskutovat, jak dál.

Pravděpodobně ostatní tři členové ATO, kteří nabídku Mediaresearch podpořili, budou trvat na tom, že tendr probíhal v souladu se zákonem a budou pro nabídku, která zbyla jako jediná. Nemusíte se shodnout...

To může být, ale naše námitky k tomu, jak tendr probíhal, nejsou z oblasti pocitů. Máme k tomu právní stanoviska, která se možná budou shodovat s právními stanovisky uchazečů. Osobně si myslím, že máme legitimní obavy.

Je možné, že byste přistoupili na nějaký kompromis?

V tuto chvíli asi žádný kompromis není. Z pohledu veřejně obchodovatelné společnosti nazývám toto tendrem-netendrem. Není to výsledek, se kterým bychom chtěli pracovat dál.

Výběrové řízení mělo zajistit dodavatele dat od roku 2013. Pokud by měl měření převzít jiný subjekt než stávající realizátor, potřebuje na přípravu realizace výzkumu nějaký čas, který se teď krátí. Neohrozí se tím měření televizní sledovanosti?

Budeme se snažit postupovat co nejrychleji. Je k diskusi, jakým způsobem by se postupovalo.

Je TV Nova nespokojená se stávajícím měřením od společnosti Mediaresearch?

Takhle bych to komentovat nechtěl. Nejsme ti, kdo nechávali Mediaresearch auditovat. Tady jde o princip. Když vybíráme nového realizátora, tak je potřeba postupovat transparentním způsobem a pokusit se o to, aby z tendru vzešly relevantní nabídky. To se tady nestalo. V soutěži zůstal jeden uchazeč, jehož nabídka se ani nehodnotí. Podle mého názoru nebyl naplněn účel, který vypsáním tendru sledujete.

K tendru byla ale přizvána společnost Gordion, která měla být právě zárukou, že se podle zákona postupuje.

Nechci se k tomu vyjadřovat, ale je to otázka pro pozdější zhodnocení, jakým způsobem byl tendr zorganizován.

Necháte to prošetřit?

To teď nemohu říci. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Gordion si najalo ATO, které si to bude muset nějak zhodnotit. My tam určitě k tomu něco řekneme.

Obávám se, že postoje vaše a zbývajících členů ATO mohou být tak rozdílné a konflikt tak těžký, že se neshodnete. Nehrozí rozpad ATO?

Těžko anticipovat, jak to dopadne. V rámci projektu, který je z principu založen na dobrovolnosti, se stanice dokázaly vždy dohodnout, jak to bude. Věřím proto, že se dokážeme dohodnout i teď.