Listopadové kampaně ČT odbaví, prosinec je nejistý

úterý, 27. září 2011, 10:42 TV MediaGuru

Česká televize je připravena odbavit všechny listopadové reklamní kampaně. Vzhledem k legislativním změnám je ale nejistý prosinec.

Společnost Media Master, zastupující Českou televizi při prodeji reklamního prostoru, počítá s tím, že zajistí odvysílání všech listopadových kampaní. „Listopad určitě pokryjeme,“ řekl MediaGuru.cz generální manažer společnosti Ivan Hyžák. Otazník ale visí nad prosincem, protože se očekává, že v té době už vyjde novela zákona o ČT ve Sbírce listin, a veřejnoprávní televize tak nebude moci vysílat reklamní spoty a teleshopping na kanálech ČT1 a ČT24.

„Čekáme na to, kdy legislativa vstoupí v platnost, a pak budeme informovat ohledně prosincového reklamního vysílání,“ říká Ivan Hyžák. Přesné datum, kdy už reklama na ČT1 a ČT24 nebude vysílána, zatím nelze říci, očekává se ale, že k tomu dojde v průběhu prosince.

Mediální zastupitelství Media Master se také po volbě nového ředitele ČT bude muset s novým managementem domluvit na obchodních podmínkách pro rok 2012. Teprve poté novou politiku mediálnímu trhu představí.

Už dříve ČT avizovala, že po ukončení reklamního vysílání na ČT1 a ČT24 se bude více soustředit na product placement a sponzoring. Tyto formy komerční komunikace totiž zákon povoluje i na ČT1 a ČT24. Reklamní spoty pak bude možná umisťovat na ČT2 a ČT4, a to v objemu 0,5% denního vysílacího času.

Očekává se, že roční objem ve výši 350-400 mil. Kč, který se po legislativních omezeních na trhu uvolní, se většinově přesune ke komerčním televizím.

 -mav-