Roman Bradáč: Události se dále promění

pondělí, 05. září 2011, 07:30 TV MediaGuru

Kandidát na ředitele Roman Bradáč chce pokračovat v profilaci kanálů ČT. Změny zpravodajského pořadu Události považuje za logické.

Roman Bradáč, současný výkonný ředitel ČT24, který představuje jednoho z nejsilnějších kandidátů zevnitř České televize, považuje za potřebné, aby televize dále pokračovala v profilaci čtyř programových okruhů. Zároveň se domnívá, že ČT musí dokončit ekonomickou a personální restrukturalizaci, která je z jeho pohledu neúplná. "Zatímco programová profilace byla nastartována, personální a ekonomická část restrukturalizace zatím de facto nezačala," uvádí ve svém kandidátském projektu Bradáč s tím, že ale ani profilace kanálů ČT1 a ČT2 nebyla ještě završena.

Kritiku, která směřuje ke klesající sledovanosti hlavního zpravodajského pořadu ČT1 Události, pak považuje za nepatřičnou. "Kontinuální zpravodajství zavedené ve vysílání ČT24 zcela přirozeně postupně 'ruší' hlavní pozornost na zaběhlé zpravodajské relace vysílané na plnoformátovém kanálu ČT1. To má a dále bude mít za následek postupnou změnu formátu Událostí, nikoliv však jejich bulvarizaci či komercionalizaci," píše směrem k pořadu Události.

Domnívá se také, že divácké skupiny ČT1 a ČT24 se významně liší, z čehož plyne potřeba minimalizovat identické pořady souběžně vysílané na obou kanálech. "Zásadním cílem v oblasti zpravodajství České televize je vnímaní a hodnocení zpravodajského kanálu ČT24 jako celku, nikoli jednoho ze zpravodajských pořadů (Událostí s výkonem 23-25% share 15+)," dodává.

Také Bradáč se kloní k tomu, že ČT by měla vykonávat svoji službu na čtyřech kanálech a že by měla více prohlubovat vzájemné synergie všech těchto kanálů. ČT1 by měla nabízet zejména původní dramatickou tvorbu pro dospělého i dětského diváka, seriálovou tvorbu, intelektuální zábavu, aktuální publicitisku a měla by zkvalitnit dětské vzdělávací pořady. ČT2 má být pak kanálem zaměřeným na menšinového diváka s prioritami kulturních, vzdělávacích a vědeckých pořadů. Tematické kanály ČT24 a ČT4 se mají stát rovnocennými a plnohodnotnými "mladšími sourozenci"  tradičních kanálů ČT1 a ČT2.   

K obecným cílům ČT jako instituce veřejné služby by podle Bradáče mělo patřit zvyšování občanské gramotnosti a plnění úlohy normotvorného média. Televize má dále využívat technologických možností digitalizace a zvyšovat význam nových médií, zlepšit celkovou komunikaci směrem k veřejnosti a dovnitř České televize a z dlouhodobé perspektivy ekonomicky stabilizovat financování ČT od roku 2015.

-mav-