ČT1 a ČT24 ukončí vysílání reklamy 21.10.

čtvrtek, 20. října 2011, 16:34 TV MediaGuru

Česká televize ukončí vysílání reklamy a teleshoppingu na ČT1 a ČT24 v pátek 21. 10. 2011 úderem 24. hodiny.

Česká televize podle svého oficiálního prohlášení vyhoví Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a ukončí vysílání reklamy a teleshoppingu na ČT1 a ČT24 v pátek 21. 10. 2011 úderem 24. hodiny. ČT zároveň upozorňuje, že za vzniklou situaci nenese odpovědnost. "Ta vznikla jednoznačně chybou v průběhu legislativního procesu," říká mluvčí ČT Ladislav Šticha.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák v rekci na postup RRTV říká: „Přiznám se, že jsem za stávající poněkud nejasné právní situace poněkud znepokojen neobvyklou rychlostí, s jakou vysílací rada postupovala.“  ČT se podle jeho tvrzení přesto rozhodla vzít na sebe rizika spojená s ukončením vysílání reklamy a teleshoppingu na programových okruzích ČT1 a ČT24 s tím, že tak řeší důsledky problematického znění novely zákona o České televizi. Tento krok přinese podle ní řadu problémů a finanční ztrátu pro příjemce peněz z vysílané reklamy. „Ukončení reklamy ještě před termínem skutečného dokončení přechodu na digitální vysílání nepoškodí ČT, protože ta výnosy z reklamy nepoužívá, ale výrazně to omezí příjmy Státního fondu na podporu kinematografie a ovlivní výši rezervy pro informační kampaň k dokončení digitalizace a velmi zkomplikuje její realizaci,“ říká Petr Dvořák.

Například česká kinematografie má tak přijít oproti plánu na rok 2011 o více jak 30 milionů Kč a ve fondu na informační kampaň nemá být k dispozici plánovaný zůstatek, protože příjem z reklamy na ČT bude nižší o 88 milionů Kč, než televize veřejné služby očekávala.

ČT podle svého prohlášení opakovaně upozorňovala na to, že znění novely může vyvolat problémy při jejím naplňování, protože ruší vazbu ukončení vysílání reklamy na termín dokončení digitalizace. "Místo toho byla stanovena účinnost zákona nezávisle na reálných podmínkách, a to dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů," stojí dále v prohlášení.

Nečekané ukončení vysílání reklamy na České televizi přinese komplikace také zadavatelům reklamy a mediálním agenturám. Ty teď budou muset přesunout nasmlouvané spoty na ČT1 a ČT24 na jiné stanice, což při vysoké vyprodanosti, zejména TV Prima, může být obtížné. „Musíme upozornit, že s reklamou souvisejí také povinnosti k soukromým subjektům a u nich nemůžeme garantovat, že nebudou naprosto legitimně požadovat splnění smluvních závazků,“ říká Petr Dvořák a dodává: „Každopádně postoj ČT směřuje a vždy směřoval k minimalizaci nároků na stát a jeho finance. Uděláme vše proto, abychom případné potíže vzniklé bez našeho zavinění minimalizovali.“

-mav-