Česká televize ukončila analogové vysílání

středa, 30. listopadu 2011, 07:00 TV MediaGuru

Česká televize ve středu v poledne ukončila analogové zemské vysílání. Programy tak vysílá už jen digitálně.

Česká televize definitivně ve středu 30. listopadu ve 12:00 ukončila analogové zemské vysílání.  Programy České televize jsou tak vysílány už jen prostřednictvím digitálního signálu. Poslední dva analogové dokrývače ve Zlíně a ve Vsetíně byly vypnuty právě ve středu ve 12:00. ČT k dnešnímu dni vysílá digitálně na 99,6 % území.

Česká televize tak ukončila přechod na digitální vysílání, který započala v roce 2004. Změna přenosu vysílacího signálu přinesla zásadní změny ve způsobu, jakým diváci přijímají televizní signál a také ve vybavenosti domácností televizní technikou.

Ještě v roce 2007 tvořil podíl analogové terestrické platformy na příjmu signálu 78 %. S tím, jak tento podíl klesal, se zvyšoval podíl zemského digitálního vysílání na současných více než 50 %. Nástup digitalizace se ale také projevil růstem satelitního příjmu. Kabelový a IPTV příjem se v procesu transformace příliš nezměnil. „Digitalizací se změnilo, že domácnosti už nejsou závislé na jednom typu příjmu,“ řekl Pavel Hanuš, manažer digitalizace ČT.     

„V době, kdy digitalizace v České republice startovala, jsem příliš nevěřil tomu, že v plánovaných termínech proběhne a skončí,“ uvedl při této příležitosti generální ředitel České televize Petr Dvořák. Řekl rovněž, že ČT sehrála významnou roli při přechodu na novou vysílací platformu tím, že uvolnila kmitočty ČT2, čímž umožnila vznik digitálních sítí. Zároveň ČT prostřednictvím příjmů z reklamy celý proces proměny na digitální vysílání financovala.

Generální ředitel také společně s Pavlem Hanušem, manažerem digitalizace ČT, připomněli významné milníky při přechodu na digitální vysílání. Neúspěch subjektů, které jako první obdržely od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání licence, spatřuje generální ředitel ČT zejména v tom, že začaly vysílat v době, kdy byly světové finanční trhy poznamenány ekonomickou krizí. Pavel Hanuš je přesvědčen o tom, že projekty nebyly ekonomicky životaschopné.

Petr Dvořák také vyzdvihl významnou roli bývalého generálního ředitele ČT Jiřího Janečka.

-mav-