RRTV: Kampaň upozorňující na násilí v TV úspěšná

středa, 30. listopadu 2011, 01:48 TV MediaGuru

Rada pro vysílání představila závěry výzkumu, který zjišťoval úspěšnost kampaně upozorňující rodiče na možné negativní vlivy násilných mediálních obsahů.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání představila ve středu výsledky výzkumu o účinnosti kampaně „Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost“, která během posledních tří měsíců upozorňovala na celoplošných TV stanicích rodiče dětí na skutečnost, že některé televizní pořady mohou obsahovat nadmíru násilí a negativně tak děti ovlivňovat.

„Cílem kampaně nebylo odstavit děti od televizní obrazovky, ale přimět rodiče k zamyšlení o tom, kolik hodin a kdy se děti na televizi dívají a že v některých případech mohou být obsahem ohroženy,“ sdělila předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Kateřina Kalistová. Dodala, že přibližně pětina všech stížností, které rada eviduje, se týká právě této problematiky.

Výzkum od agentury Millward Brown ukázal, že kampaň přiměla nadpoloviční většinu rodičů (53 %) o problému více přemýšlet a v mnoha případech i problém nějak řešit. Řešení prostřednictvím větší komunikace s dítětem převládalo (45 %) nad omezováním či zakazováním sledování televize (35 %).

Účinnost kampaně byla tedy významněji zaznamenána zejména na pasivní úrovni – rodiče o problému více přemýšlejí a více se zajímají.

Za určitě užitečnou kampaň označilo 75 % rodičů, 19 % ji považuje za spíše užitečnou. „Kampaní se podařilo uvést do povědomí rodičů, že problém násilí v televizi existuje. Část z nich už podnikla nějaké kroky k odstranění nežádoucího účinku,“ uzavřela Lenka Korečková z Millward Brown.

-mav-