Sociální sítě zaútočí na televizní rozpočty

pondělí, 21. listopadu 2011, 07:30 Internet & Mobil, TV, Výzkum MediaGuru

Sociální sítě Facebook a Twitter a další kanály mají podle zprávy Future scape získat v následujících letech až 180 miliard globálních televizních investic.

Studie Social TV, jejíž druhé vydání je aktuálně k dispozici, předpokládá, že zmíněné sociální sítě a další sociální kanály budou patřit k hlavním silám, ovlivňujícím podobu televizního vysílání v nadcházejícím období.  “Jejich schopnost vytvářet nové obchodní příležitosti a vtáhnout diváky povede k nárůstu reklamních obratů a příjmů z placeného vysílání,” předpokládá zpráva.

Zmiňuje konkrétně, že už v současnosti spolu uživatelé Facebooku a Twitteru komunikují, když sledují televizi. Tento trend bude podle studie dále sílit. Trend má totiž podporovat i skutečnost, že spotřebitelé si pořizují internetovou televizi s aplikacemi pro sociální sítě. "Propojená televize s Twitterem a Facebookem znamená, že televizní programování se prolne na jedné obrazovce společně se sociálními médii," uvádí studie. Připomíná také reality show X Factor, která letos jako vůbec první reality show využila pro hlasování Twitteru. Placený elektronický programový průvodce (EPG) zase např. začleňuje do své nabídky Facebook a Twitter, což znamená, že uživatelé mohou doporučovat různé pořady a podporovat tak jejich předplacení. Nově vznikající internetové projekty se snaží zavádět nové formy sociální televize a úzce spolupracují právě se sociálními sítěmi.

Jak Facebook, tak Twitter mají také profitovat ze své přítomnosti na televizích propojených s internetem. Autoři studie vycházejí z předpokladu, že hlavní náplní sociálních sítí je zábava, což údajně vytváří pravděpodobnost, že se stanou další alternativou k zábavě “televizních obrazovek”.  “Televize bude nahrazena displayi poskytujícími zábavu,” konstatuje studie s tím, že platformy přístupu na sociální sítě se tím dále rozšiřují.

„Hlavním komerčním cílem je vytvořit službu podporující konverzaci v reálném čase, která probíhá zároveň s vysíláním pořadů, jako jsou  Super Bowl nebo předávání filmových Oskarů. Takové konverzace jsou stále častěji začleňovány na webové stránky televizních společností, a to přes Facebook, Twitter nebo sociální plug-iny,“ předpokládá vývoj studie Social TV.

-mav-