Mobilní reklama vzroste do roku 2016 šestinásobně

čtvrtek, 22. prosince 2011, 09:37 Internet & Mobil MediaGuru

Globální podíl mobilní reklamy na celkových investicích má v horizontu pěti let přesáhnout hranici 15 %.

Prudký nárůst chytrých telefonů a zvyšující se penetrace dalších mobilních zařízení se má podle predikce švédské společnosti Berg Insight odrazit na významném růst objemu mobilní reklamy. Zatímco v roce 2010 měly globální výdaje na tento typ reklamní komunikace dosáhnout 3,4 mld. USD, za pět let – v roce 2016 – by to už mělo být 22 mld. USD. V podílu na celkových reklamních investicích by to pak znamenalo nárůst z 3,8 % na 15,2 % v roce 2016.

Berg Insight předpokládá, že digitální konvergence stírá rozdíly mezi jednotlivými zařízeními a že mobilní reklama se stane jakousi extenzí online reklamy. „Popularita chytrých telefonů a zvyšující se dostupnost mobilních médií, které obsahují mobilní reklamu, jsou hlavními pilíři této změny,“ komentoval výsledky analytik společnosti Rickard Andresson.

Poukázal zároveň, že značky se snaží více zapojovat mobilní reklamu do svých kampaní. Příchod HTML 5 má být navíc dalším faktorem, který by mohl podpořit růst mobilní reklamy.

Přesto ale studie upozorňujena to, že mobilní ekosystém je stále fragmentovaný, s vysokým počtem konkurujících si hráčů, kteří soupeří o vybudování silné pozice na rodícím se trhu. Zejména přední internetové a technologické firmy jako Google, Microsoft, Apple, Amazon či Yahoo zápasí o získání rozhodujících podílů v mobilní reklamě.

Očekává se navíc, že se do hry vloží také Facebook uvedením vlastní mobilní reklamní platformy, a to na začátku roku 2012. Největší sociální síť se zatím agresivněji nesnažila monetizovat svoji mobilní základnu uživatelů, čítající celosvětově víc než 350 mil. lidí.  

Na trhu také operuje vysoký počet specializovaných firem, zaměřených na prodej mobilní reklamy a inzertních řešení. Berg ale předpokládá konsolidaci trhu, která povede k ustavení jen několika dominantních digitálních reklamních sítí pro všechny distribuční platformy.  

-mav-