Tablety a chytré telefony vytlačují televizi a PC

pátek, 02. prosince 2011, 12:55 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Výsledky nového výzkumu Orange Exposure 2011 odhalují nové trendy v chování uživatelů tabletů a chytrých telefonů.

Nezávislá studie od TNS Orange Exposure se letos zaměřila na srovnání uživatelského přístupu k tabletům a chytrým telefonům. Výzkum proběhl ve Velké Británii, Francii, Španělsku a částečně i v Polsku.

Jeho výsledky ukazují, že tablety a chytré telefony postupně proměňují dosavadní zastoupení komunikačních prostředků v životě uživatelů a částečně upozaďují televizi nebo počítač. Čím dál víc spotřebitelů tak přichází do kontaktu se značkami na trhu právě prostřednictvím svého chytrého mobilního telefonu nebo tabletu, což by marketingová komunikace zajisté neměla opomíjet.  

Tablety a chytré telefony vytlačují TV a PC

Důležitým zjištěním výzkumu je, že se tablety značně podílejí na snižování televizní sledovanosti. Ve Velké Británii, 35 % majitelů tabletů raději sleduje video on demand (VOD), 40 % streamový obsah a 39 % se dívá prostřednictvím tabletu na televizní pořady. Stejnou klesající tendenci výzkum zaznamenal i u PC, jehož užívání se ve Velké Británii snížilo o 15 %.

Naopak chytré telefony podporují růst sledovanosti televize i užívání PC. Ve Francii, 19 % respondentů uvedlo, že na základě svého chytrého telefonu se déle dívají na televizi. Ze stejného důvodu 20 % Britů pociťuje, že více brouzdají na internetu na svém PC, a 15 % více čte on-line noviny.

Tablety versus chytré telefony

Rozdíly byly zjištěny i mezi tabletem a chytrým telefonem, zejména ve funkci, kterou plní v životě uživatele. Zatímco respondenti užívají smartphone, aby „zabili čas“ ve chvíli, kdy nemohou být u televize či počítače, tablety naopak slouží k ušetření času a efektivnější práci.

U tabletů navíc hraje rozhodující roli velikost zařízení: ve Velké Británii se tablety používají jako počítače, a to nejen na cestách, ale v 95 % i doma. Naproti tomu ve Španělsku, kde jsou nejvíce rozšířeny tablety poloviční velikosti (např. typ Galaxy Tab od Samsung), často nahrazují navigační zařízení.

Dalším bodem, ve kterém se tato dvě zařízení liší, jsou platební transakce. Zatímco u tabletů přes něj platilo alespoň jednou 60 % uživatelů, v případě chytrých telefonů tomu tak bylo pouze ve 47 %.

Pokud se uživatelé chytrých telefonů ve Velké Británii připojují na internet, upřednostňují prohlížeč (76 %) před aplikacemi (64 %). Stejný trend se projevuje i u tabletů.

Zdroj: Orange

-kch-