Deníkovým značkám pomáhá online, za rok ale nevyrostly

pondělí, 16. ledna 2012, 07:42 Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Pokles čtenosti deníkových titulů pomáhají vyrovnávat online vydání. Jejich nárůst ale není takový, aby celkový zásah značek zvýšil.

Souhrnný dosah značek deníkových titulů, které nabízejí tištěnou i online edici, posuzovaný projekcí mezi čtenáři tiskových titulů a online titulů, byl téměř stejný jako před rokem.

Deníkům sice pomáhají online vydání, kterým se většinou daří rozšiřovat svůj zásah (meziroční srovnání listopad 2011 vs. listopad 2010), čímž kompenzují nižší čtenost tištěných titulů. Ani růst návštěnosti online titulů ale není natolik výrazný, aby dokázal převážit pokles čtenosti a přispěl tím ke zvýšení zásahu dané značky.

Pokud srovnáme celkový zásah značek, měřený denní čteností tištěných titulů (čtenost na vydání), a denní návštěvností online vydání (počet reálných uživatelů denně) v průběhu jednoho roku, zjistíme, že v celkovém dosahu značek nedošlo k statisticky významné změně.

Celkový dosah značek v printu a onlinu (čtenost na vydání + RU den)

Zdroj: Media projekt - 2+3Q/2011/2010, NetMonitor - listopad 2011 / 2010

U online vydání byl v listopadu 2011 v meziročním srovnání patrný nárůst počtu uživatelů u téměř všech deníkových online vydání, a to nejvíce u e15.cz a metro.cz. Jejich denní návštěvnost je ale nejnižší ze sledovaných.

Denní návštěvnost online (XI/2011 vs. XI/2010)

Zdroj: NetMonitor - listopad 2011 / 2010, RU den

Naopak čtenost tištěných titulů se v meziročním srovnání (2. a 3. čtvrtletí 2011 vs. 2010) snížila téměř všem deníkovým titulům. U většiny titulů je však denní čtenost tištěných vydání stále o poznání vyšší než u vydání online (denní návštěvnost). Výjimkou je MF DNES, jejíž čtenost i návštěvnost na internetu jsou srovnatelně vysoké.

Čtenost titulů na vydání, 2+3Q/2011, 2010

Zdroj: Media projekt, 1.4.-30.9. 2011 / 2010

Pozn.: Do přehledu nebyl zařazen deník Právo, jehož online edice nevychází pod stejnou značkou (redakce Práva se podílí na online Novinky.cz).

-mav-