Letošní marketing ve znamení SoLoMo

neděle, 15. ledna 2012, 10:20 Internet & Mobil MediaGuru

SoLoMo je slovo, které by se určitě mělo vyskytovat ve slovníku zkušených marketérů. Pokud ho doposud neslyšeli, nevadí, přinášíme jeho vysvětlení.

SoLoMo je zkratkové slovo skládající se ze tří slov: SOciální, LOkální a MObilní (SOcial, LOcal, MObile), což jsou tři principy, které v současnosti hýbou marketingem. SoLoMo představil Loic Le Meur na prosincové konferenci LeWeb11 jako klíčové podmínky pro úspěch firemních webových stránek. Podle něj je důležité integrovat do konceptu stránek všechny tři charakteristiky tak, aby byly schopné nabízet svým návštěvníkům zcela jedinečné zážitky. Nicméně principy SoLoMo se zdaleka neomezují pouze na web, ale uplatňuje se napříč marketingovou komunikací.

Sociální sítě, které kombinují lokální a sociální charakteristiku, jako je Facebook nebo Foursquare, získávají stále více prostoru na poli klasického obchodu, a to zejména svými službami typu F-Commerce. Pro společnosti představují navíc zlatý informační důl tím, že jim poskytují cenné informace o spotřebiteli, o jeho zálibách, zvyklostech a zájmech.

Na lokální rovinu se nastupuje ve chvíli, kdy je známa lokalizace klienta, což je v současné době díky mobilnímu telefonu jednoduše zjistitelné. Firmy tak mohou nabízet více personalizované služby na základě pohybu svých klientů.

A nakonec spolu s rostoucí oblibou smartphonů stoupá i počet lidí, kteří jsou permanentně on-line, což zvyšuje celkovou dostupnost klienta.

Za příklad, jak je možné aplikovat SoLoMo do marketingové komunikace, mohou sloužit například francouzské železnice SNCF, které jsou sociální, lokální a mobilní v jednom. Přes FB se mohou jejich zákazníci zaregistrovat a rezervovat jednu i více jízdenek. Jejich údaje jsou uloženy, a rezervace je tak „hyperpersonalizována“. Navíc je možné stáhnout si i aplikaci, díky níž se mohou cestující najít se svými FB kamarády ve stejném vlaku. Když je zákazník lokalizován prostřednictvím mobilního zařízení, rezervační systém sám předvyplní rezervaci, na mapě ukáže nejbližší nádraží a spolu s tím nabídne i další služby. Jízdenka mu potom přijde na mobil v podobě QR kódu.

Spolu s principy SoLoMo získává na důležitosti i otázka integrace dat. Počet informačních kanálů se zvyšuje a data začínají být čím dál komplexnější a nepřehlednější. Jejich analýza je pak pro mnohé firmy skoro nemožná. Podle celosvětové studie IBM Global CMO study až 70 % marketingových manažerů malých a středních firem, kteří nemají kapacity všechny informační toky sledovat, tato skutečnost velmi zneklidňuje. 60 % dotazovaných uvedla, že v letošním roce bude pracovat zejména na transformaci toku dat a rozvoje komunikace na sociálních sítích.

Využití potenciálu, který v sobě principy SoLoMo skrývají, je tedy značně podmíněno možnostmi pro analýzu dat.

-kch-