Chceme zlepšit image venkovní reklamy

pondělí, 27. února 2012, 09:58 Outdoor Martina Vojtěchovská

Stanislav Lazar se vrací do venkovní reklamy. Ujal se funkce prezidenta v nově vzniklé Asociaci venkovní reklamy.

Na trhu venkovní reklamy se už objevilo několik pokusů o ustavení profesní asociace. Žádný z projektů ale nepřežil. Jak vznikl nápad na založení nové asociace?

Oslovili mě zakladatelé asociace  počátkem loňského prosince a nabídli mi, jestli bych se nechtěl stát prezidentem této asociace. Protože se na trhu venkovní reklamy pohybuju dlouhé roky, tak dobře vím, proč neuspěly všechny pokusy předcházejících asociací. To jsem jim také řekl. Ubezpečovali mě ale, že nová asociace určitě smysl má a že teď je jiná situace, protože trh je více méně usazený a karty jsou rozdané. Myslím si, že je to logické vyjádření toho, že firmy, i když si konkurují, tak potřebují mít svoji asociaci a hájit zájmy svých členů.

Přesto je ale překvapivé, že impuls přišel relativně pozdě. Přeci jen jde o odvětví, které jako jediné z hlavních mediatypů své zastřešující sdružení nemá.

Je pravda, že jsem takový krok čekal dříve. Samozřejmě jsem si ani nemyslel, že bych v tom měl nějak figurovat. Spíš jsem si říkal, že měnící se legislativa ohledně venkovních ploch bude tím impulsem. Nezastírám ale, že nás zákon ohledně reklamních poutačů kolem dálnic a rychlostních silnic trápí nejvíce. Snažili jsme se ještě před závěrečným čtením poslancům vysvětlit, o co jde. Z Evropské unie nepřišel žádný tvrdý příkaz, že bychom měli nosiče odstranit a že by měla být Česká republika sankcionována. EU něco doporučuje a něco žádá, ale není to tak striktní. Některé tuzemské iniciativy ale proti billboardům jednoznačně brojí a ovlivňují  poslance. Policie nemá žádná relevantní čísla, kolik úmrtí mohly billboardy způsobit. V médiích, zejména v televizi, se to ale už letos několikrát objevilo. Vidím v tom spíše konkurenční boj médií.

Jaká byla motivace provozovatelů, kteří nosiče u rychlostních silnic nemají?

V původním návrhu novely zákona se počítalo s odstraněním i u silnic, čímž by byli postiženi všichni provozovatelé. Naše asociace ale nevzniká jenom kvůli zákonu. Zákon sice byl spouštěcím mechanismus, ale venkovní reklama se potýká s mnoha problémy, například s černou reklamou. Image venkovní reklamy celkově není dobrá a jsme často terčem útoků. Asociace chce hájit zájmy provozovatelů a zlepšovat image celého trhu venkovní reklamy. Budeme tedy pracovat i na PR.

Můžete říci konkrétní věci, kterým se chcete věnovat?

Teď sestavujeme celý plán činnosti a to, jakým způsobem budeme komunikovat. Čekáme jen na odpověď euroAWK, kterou jsme vyzvali, aby se připojila. Až se připojí (stávajcí členové jsou JC Decaux, BigBoard, News Outdoor, outdoor akzent, Railreklam - pozn. red.), zveřejníme konkrétní kroky, které máme plánu letos udělat. Jednoznačně ale chceme spolupracovat s ministerstvem vnitra na prováděcích vyhláškách. Nám totiž v legislativě od vzniku trhu venkovní reklamy chybí jednotná metodika výkladu, jak se povolují, odstraňují a umísťují nosiče venkovní reklamy. Každá obec, která  má rozšířenou působnost, může vydávat stavební povolení, územní rozhodnutí nebo ohlášení. V tomto chceme být iniciativní a budeme požadovat sjednocení výkladu. V tom vidím jeden z hlavních úkolů asociace. Dalším problémem jsou výstavby černých ploch. Dnes nikdo neví, co je černá stavba, co není černá stavba. Jsou tu firmy, které nemají ani smlouvy, přesto umísťují poutače, a tím poškozují celý trh.

Co bude znamenat přijetí novely zákona omezující billboardy u silnic? Budete se snažit její projednávání v Senátu ještě zvrátit?

V současné době prošel návrh zákona parlamentem a míří do Senátu, pochopitelně oslovíme senátory a budeme se snažit jim vysvětlit naše stanovisko.

Když se podíváme ne předcházející asociace, které nepřežily, bude mít tato delší působnost?

Všechny předcházející asociace vznikly až po nějakém tlaku, nikoliv po obchodní stránce. Nabídl jsem trochu jiný model, jak by mohla asociace fungovat. Jsem sice placený asociací, ale nejsem na této funkci závislý a mám i další aktivity mimo venkovní reklamu. Dřívější asociace byly pro členy příliš drahé a moc jim nedávaly. Když jsem pracoval v News Outdoor, vnímali jsme režii na chod asociace jako příliš drahou. Poslední Asociace české venkovní reklamy, kterou jsme inicioval, vznikla kvůli jednotnému měření. Tehdy poprvé přistoupily JC Decaux i euroAWK a chtěly se na měření podílet. Jenže celé to bylo příliš nákladné a mezi klienty nebyl valný zájem o výsledky. Věřím, že teď budou náklady na asociaci nižší a nebudou provozovatele zatěžovat. Budeme dělat jen ty věci, na kterých se všichni shodneme.

Samozřejmě velmi citlivou otázkou je jednotné měření venkovní reklamy. Bude to i cíl pro novou asociaci?

V současné době je nereálné, aby se asociace měřením zabývala. V budoucnosti se uvidí. Důležité je, že firmy mají ochotu měřit, přestože tak dělají individuálně. Bylo by samozřejmě jednodušší, kdyby měření bylo jednotné. I přesto jsem ale rád, že firmy nepodceňují výzkumy a že chtějí mít nějakou metodiku. Jak už jsem ale řekl, je možné, že do budoucna se asociaci podaří prosadit jednotné měření.

Jak bude upravena síla hlasu jednotlivých členů?

V současné době je to tak, že jsou členové rovnoprávní. Uvažujeme ale i o rozšíření o menší outdoorové firmy a další subjekty ve venkovní reklamě v podobě přidruženého členství. Pokud pak budou chtít být řádnými členy, tak hlasovací práva by musela být rozpočítána buď podle počtu ploch, nebo z obratu. Jiná varianta by nebyla spravedlivá.

Uvažovali byste o indoorových firmách?

Ano, jsou tady LED obrazovky, elektronické nosiče a nebudeme se rozšiřování bránit. Byl jsem zvolen na roční funkční období. Zjistíme, jestli bude asociace životaschopná, a uvidíme, jak dál.