V4: nejzobrazovanější a nejklikanější bannery

pátek, 17. února 2012, 07:10 Internet & Mobil MediaGuru

Největší podíl zobrazení online reklamy patří ve čtyřech středoevropských státech (V4) do kategorie finance a pojišťovnictví. Nejsou ale nejklikanější.

Agentura Gemius provedla ve státech střední Evropy studii, jejímž cílem bylo prozkoumat, která průmyslová odvětví v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku zadávají nejvíce online reklamních kampaní a na které z nich nejčastěji klikají uživatelé internetu z těchto států.

Zjistila, že největší podíl zobrazení online reklamních kampaní patří ve všech čtyřech analyzovaných trzích do kategorie „Finance, pojišťovnictví, makléřství“. V Česku, Maďarsku a na Slovensku je to téměř třetina všech zadávaných reklamních kampaní a v Polsku téměř pětina. Druhý největší podíl zobrazení reklamy má kategorie „Telekomunikace“ (16 % v Polsku a dokonce 23 % v Maďarsku). Třetí místo patří v ČR, Maďarsku a na Slovensku odvětví „Auto-moto“ a v Polsku kategorii „Média, knihy, CD a DVD“.

Podíl zobrazení reklamy podle odvětví

Zdroj: Gemius

Zatímco v ČR a v Maďarsku je podíl zobrazení reklamních kampaní tří top kategorií velmi podobný: „Finance, pojišťovnictví, makléřství“ zde mají kolem 30 % zobrazení, „Telekomunikace“ kolem 20 %, „Auto-moto“ 10 % a další dvě kategorie dosahují pouze   5 % všech zobrazení, na polském a slovenském trhu je toto rozdělení rovnoměrnější. Kategorie na prvních dvou místech „Finance, pojišťovnictví, makléřství“ a „Telekomunikace“ zde dosahují vyšších hodnot (na Slovensku 29 % a 20 %, v Polsku 17 % a 16 %) a tři další odvětví mají na obou trzích kolem 10% všech reklamních kampaní.

Mezi pěti kategoriemi s nejvyšší mírou CTR se v Česku a Maďarsku nenachází žádné odvětví z pěti kategorií s nejvyšším počtem zobrazení reklamy. V Polsku je to pouze jediná kategorie („Krása a osobní péče“ – 8% všech impresí a CTR 0,8%), a na Slovensku dokonce tři: „Telekomunikace“, „Auto moto“ a „Potraviny“. Ve většině případů nepatří reklamní kampaně s nejvyšším počtem impresí mezi ty s nejvyšší mírou prokliku. Uživatelé internetu nejčastěji klikají především na reklamy rychloobrátkového zboží.

V ČR je kategorií s nejvyšší mírou prokliku „Vybavení domácnosti, nábytek a dekorace“, na Slovensku „Oblečení a doplňky“, v Maďarsku „Média, knihy, CD a DVD“ a v Polsku „Potraviny“. Míra CTR se u vítězných kategorií v jednotlivých státech značně liší. Zatímco na Slovensku dosahuje míra prokliku prvních pěti kategorií v průměru 0,95 % a vítězná kategorie 1,5 %, tak například v České republice odvětví s nejvyšší CTR dosahuje pouze 0,42 %. V Česku byla zaznamenána nejnižší míra prokliku ze všech států V4 a zajímavé je také to, že všech pět kategorií s nejvyšší mírou prokliku dosáhlo více méně stejných hodnot (kolem 0,4 %), zatímco v dalších státech jsou tyto rozdíly výraznější.

Více o CTR pro jednotlivá odvětví v ČR zde.

Autorka textu: Izabela Urbanová, Gemius