Další problém pro Mediaservis: výpověď od Economie

úterý, 20. března 2012, 06:24 Tisk MediaGuru

Od společnosti Mediaservis, zajišťující rozvoz předplatného tisku, odchází další významný vydavatel, společnost Economia.

Vydavatelství Economia, vydávající Hospodářské noviny, se podle informací MediaGuru.cz rozhodlo přesunout rozvoz předplacených výtisků od společnosti Mediaservis k České poště. Výpověď měl Mediaservis obdržet na začátku tohoto týdne s tím, že po vypršení výpovědní lhůty začne distribuce předplatného HN přes Českou poštu od letošního července. Hlavním důvodem jsou cenové podmínky.

Poté, co v loňském roce odešlo od Mediaservisu vydavatelství regionálních deníků Vltava-Labe-Press (VLP), jde o dalšího významného vydavatele, který Mediaservis opouští. To může pro firmu znamenat značný problém vzhledem k tomu, že obdobně jako u VLP je i u Hospodářských novin předplatné dominantní formou distribuce. Na celkovém počtu prodaných výtisků HN se zhruba 75 % z nich prodá přes předplatné.

Stejně jako v případě VLP je navíc Economia také přes společnost Distribuční holding akcionářem Mediaservisu. Economia tak dala výpověď společnosti, ve které je nepřímo spoluakcionářem. Distribuční holding, 49% podílník Mediaservisu, je tvořen třemi vydavateli: kromě VLP, které se na něm podílí ze 40 %, ještě vydavatelstvími Mafra (rovněž 40 %) a Economia (20 %).

Do loňského roku zajišťoval Mediaservis rozvoz předplatného pro všechny české deníky. Po odchodu regionálních deníků Deník a připravovaném odchodu Hospodářských novin se tak jejich počet snižuje. Nelze přitom vyloučit, že výpověď od Economie nebude jediná. Hovoří se i o Haló novinách, jejichž náklad ale není auditován.

To, že je souboj o rozvoz předplacených výtisků vážným konkurenčním střetem, dokládá i to, že Mediaservis v souvislosti s výpovědí od VLP obvinil Českou poštu, že při distribuci denního tisku používá dumpingové ceny. Odchod vydavatelů navíc nutí Mediservis k hledání alternativních zdrojů příjmů. “V průběhu roku 2011 ukončil spolupráci se společností významný zákazník ze segmentu činnosti mediapress. Významně se tak zvýšil podíl ostatních poštovních služeb na celkovém obratu. Společnost na základě tohoto vývoje zpracovala projekt, který definitivně přenáší těžiště činnosti do oblasti poštovních služeb,” uvádí se ve výroční zprávě Mediaservisu za rok 2010.

-mav-