Jednání ATO o TV měření bez výsledku

úterý, 24. dubna 2012, 08:57 TV MediaGuru

Valná hromada ATO, která se uskutečnila v pondělí, nepřinesla posun v otázce společného měření od roku 2013.

Bezvýsledně skončilo pondělní jednání valné hromady Asociace televizních organizací (ATO) v zásadních otázkách společného měření televizní sledovanosti od roku 2013. Protože se členové ATO na podstatných bodech neshodli, nebylo kvůli nutnosti jednomyslné shody (nutná shoda všech členů) přijato žádné důležité rozhodnutí, mající vliv na společný výzkum televizní sledovanosti od roku 2013. TV Barrandov zůstává nadále v pozici přidruženého člena a nerozhodlo se ani o nových hlasovacích podílech členů ATO a z nich vyplývající možné finanční participace na realizaci měření od roku 2013.

Přestože valná hromada neschválila změnu stanov a tedy ani to, jakým způsobem bude společný výzkum od nového roku mezi jednotlivými členy upraven, prezident ATO a generální ředitel TV Prima Marek Singer věří, že čas na jednání ještě je. „Naším jediným cílem je, aby společný projekt na období 2013-17 pokračoval bez nejmenších potíží. Výsledek valné hromady bohužel řešení současné situace nepřinesl, proto nezbývá než pokračovat v jednání. Zaváděcí průzkum již běží, takže máme čas jednat,“ říká k výsledkům valné hromady Marek Singer.

Česká televize a FTV Prima navrhovaly rovnocenné podíly pro ČT, Primu a CET 21 – s výjimkou ČT v zásadě odpovídající jejich stávajícím podílům. TV Nova byla naopak pro snížení podílu České televize na hlasovacích právech do výše 5 %. „Nemůžeme komentovat rozhodnutí ostatních členů ATO. My jsme hledali spravedlivější rozdělení hlasů s ohledem na pozice jednotlivých hráčů na trhu TV reklamy. Náš návrh však nebyl přijat,“ uvedl k výsledku valné hromady generální ředitel TV Nova Jan Andruško.

-mav-