Valná hromada ATO bude jednat o budoucnosti TV měření

pondělí, 23. dubna 2012, 03:53 TV MediaGuru

Valná hromada profesní organizace ATO se v pondělí schází k důležitému jednání. Rozhoduje se o financování TV měření.

Valná hromada profesní televizní asociace ATO, k jejíž nejdůležitější činnosti patří společný elektronický výzkum televizní sledovanosti, se v pondělí schází, aby jednala o změně stanov a v důsledku o budoucnosti televizního měření od roku 2013. Původně se valná hromada měla sejít už v březnu, kvůli špatnému procesnímu svolání však byla zrušena.

Jak už jsme dříve informovali, valná hromada by měla jednat o změně stanov a o přijetí přidružených členů (TV Barrandov, Atmedia) za řádné. S tím souvisí i přerozdělení podílů jednotlivých členů asociace na financování elektronického měření a od toho odvozených počtu hlasů, kterými členové na hlasování valné hromady disponují. Zatímco do konce roku 2012 platí stávající pravidla platby za výzkum, od roku 2013 by se v případě přijetí nových členů měla situace změnit.

Mezi jednotlivými členy ATO ale nepanuje shoda o tom, jak podíly a financování výzkumu od příštího roku upravit. Česká televize a FTV Prima společně navrhují, aby ČT, Prima a CET 21 měly každá hlasovací podíl ve výši 21 %. “Finanční podíly ATO budou řešeny jako součást prováděcí smlouvy, o které budeme jednat následně,“ uvedl už dříve generální ředitel ČT Petr Dvořák. Znamená to, že podíl ČT by se snížil (v současnosti 35 %), přičemž toto snížení by vykryly podíly nových řádných členů.

TV Nova ale s takovýmto uspořádáním nesouhlasí. Vzhledem k zákonem limitovanému objemu ČT na reklamním trhu navrhuje snížit podíl ČT na hlasovacích právech úměrně jejímu reklamnímu výkonu (cca 1% podíl na dodaných GRPs.). Je přesvědčena, že ČT proto nepotřebuje data primárně pro prodej reklamy, ale pro své interní analýzy. “V takovém případě představuje současný i nově navrhovaný podíl ČT zbytečné plýtvání penězi televizních koncesionářů, neboť data pro účely interních analýz sledovanosti lze opatřit výrazně levněji,“ zdůvodnil v březnu generální ředitel TV Nova Jan Andruško. CET 21 je zároveň proti tomu, aby bylo zrušeno jednomyslné hlasování v důležitých otázkách, jakým je právě změna stanov nebo výběr realizátora elektronického měření.

Právě podmínka jednomyslné shody v zásadních otázkách byla podle TV Nova porušena v nedávno ukončeném tendru na realizátora nového měření TV sledovanosti pro období let 2013-2017. Jak známo, z tendru, který probíhal na základě zákona o veřejných zakázkách, vyšla vítězně agentura Mediaresearch, stávající realizátor výzkumu. Stalo se tak ale proti vůli TV Nova, která s výběrem nesouhlasila, a proto podpis smlouvy mezi zadavatelem výzkumu ATO a společností Mediaresearch neuznává. Zatím tedy není zřejmé, zda se Nova k výzkumu od roku 2013 připojí, nebo zda půjde vlastní cestou měření.

Průběh valné hromady je velmi obtížně předvídatelný. Vzhledem k tomu, že mezi členy asociace panují od loňského tendru napjaté vztahy, není do poslední chvíle jasné, s čím budou chtít strany na jednání přijít. Dosavadní průběh ale naznačuje, že kompromisní dohoda mezi televizemi by byla spíše překvapením.

-mav-