Ve sporu o reklamu na budkách jde o nájemné

středa, 25. dubna 2012, 02:11 Outdoor MediaGuru

Spor společností Telefónica a Ju-Turn Media o reklamní plochy na telefonních budkách se vyostřuje. Obě firmy se vzájemně obviňují.

Společnosti Telefónica Czech Republic a Ju-Turn Media, které dlouhodobě spolupracovaly na umísťování reklamních nosičů na telefonních budkách, se vzájemně obviňují ze vzniklé situace. Jak už jsme informovali, Telefónica se rozhodla jednostranně vypovědět společnosti Ju-Turn Media smlouvu na pronájem reklamních ploch na telefonních kabinách po celé republice.

Managing director Ju-Turn Media Petr Thomson označil tento krok za neetický a protiprávní s tím, že firma připravuje na obranu svého podnikání právní kroky a že vzniklá škoda se pohybuje v řádech desítek milionů korun.

Telefónica ale tvrdí, že důvodem vypovězení smlouvy je skutečnost, že Ju-Turn Media za pronájem ploch neplatila. „Společnost Telefónica Czech Republic potvrzuje, že vypověděla firmě Ju-Turn smlouvu z důvodu dlouhodobého neplacení nájemného za reklamní plochy. V současnosti evidujeme  za touto společností pohledávky v hodnotě několika desítek milionů korun,“ informoval mluvčí Telefóniky Hany Farghali.

Ju-Turn Media ale říká, že Telefónica v minulých letech neplnila v celém rozsahu podmínky smlouvy. “Odmítáme proto platit nájemné v plné výši, na což jsme Telefónicu opakovaně upozorňovali a snažili jsme se několikrát vyvolat jednání pro vyřešení situace. Telefónica však na výzvy k jednání nereagovala dříve a nereaguje ani nyní,”  zdůvodnil managing director Ju-Turn Media Petr Thomson.

Ju-Turn Media v souvislosti s vypovězením smlouvy pozastavila kampaně na telefonních budkách. Pro Ju-Turn Media je spolupráce s Telefónikou klíčová – svoje postavení na trhu získala právě díky síti outdoorových nosičů na telefonních kabinách. Celkově jde o víc než 15 tisíc ploch (různých typů nosičů) na celém území České republiky.

-mav-