Česká spořitelna chce změnit prodej reklamy v tisku

středa, 23. května 2012, 11:58 Tisk MediaGuru

Česká spořitelna začala pracovat na novém modelu prodeje reklamy v tištěných médiích. Chce zohlednit hlavně prodaný náklad.

Nový model prodeje tiskové reklamy začala hledat Česká spořitelna. V minulém týdnu adresovala tuzemským vydavatelům svoji představu o způsobu prodeje tiskové reklamy. Model počítá zejména se zohledněním výše průměrného prodaného nákladu titulu za určité období vynásobeného pevně stanoveným koeficientem. Ve výsledku by se tak cena za celostránkovou inzerci v tisku (kalkulována už jako net net) dostala ve srovnání se současnou ceníkovou cenou na podstatně nižší úroveň – cca o 70-80 % méně.

Podle marketingového ředitele České spořitelny Daniela Šturma je úvaha o možných změnách v systému prodeje tisku zatím počáteční a společnost chce na ní v následujících 2-3 měsících pracovat společně s mediálním konzultantem Pavlem Mačingou. Důvodem pro úvahy o novém modelu prodeje má být snaha vrátit tiskové inzerci její „dřívější frekvenci“. Stávající ceníkové ceny podle Daniela Šturma nereflektují vývoj v segmentu tištěných médií, provázeného poklesem prodaného nákladu, a v důsledku se odrážejí na tom, že objem tiskové inzerce citelně klesá.

Vydavatelé však pro navržený model příliš pochopení nenašli a postavili se proti němu. Nelíbí se jim, že pracuje s daty o prodaných nákladech, které – jak argumentují – nemají primárně sloužit k plánování tiskové inzerce, ani ke stanovení výše inzertní ceny. Připomínají, že data o prodejích neodkrývají sociodemografii čtenáře a že stanovený jednotný koeficient pro výpočet ceny za celostranu neodráží kvalitu čtenáře ani jeho bonitu. Nesouhlasí také s tím, že by nad cenotvorbou ztratili kontrolu.

V některých případech se však už v Česku kalkulace inzertní ceny podle výše prodeje aplikuje. Týká se to např. některých deníkových příloh, kde se ve výsledné ceně přihlíží k celkovému nákladu.

-mav-