Pařízkův a Železného multiplex láká o 30 % nižší cenou

čtvrtek, 31. května 2012, 18:30 TV MediaGuru

Multiplex 4 chce přilákat klienty atraktivními cenami a srazit tak provozovatelům náklady na distribuci signálu.

Do 30. června 2012 má pokrytí čtvrtého digitálního multiplexu společnosti Digital Broadcasting dosahovat 73,7 % obyvatel České republiky, v říjnu necelých 86 %. Pokrytí přitom může být v příštím roce zvýšeno až na 98 % obyvatel, pokud budou mít klienti o šíření v multiplexu zájem.

Jak na čtvrteční tiskové konferenci zdůraznili představitelé společnosti Digital Broadcasting – Radim Pařízek a Vladimír Železný –, je architektura čtvrté sítě od počátku koncipovaná z jednotlivých krajských multiplexů, složených do celoplošné sítě. Multiplex 4 je rozdělen na 13 samostatných regionálních celků.

Právě provozovatele regionálního vysílání, kteří chtějí využít možností sítě 4. multiplexu, Digital Broadcasting láká. Může jít i o poskytovatele veřejnoprávního regionálního vysílání (ČT). Čtvrtý multiplex by také mohl šířit nový dětský kanál ČT3, pokud bude spuštěn, nebo připravovaný kanál pro mladé TV Pohoda. V otázce mohou být také připravované nové kanály stávajících vysílatelů. S jakými klienty se multiplex domluvil, a zda-li se domluvil, nebylo upřesněno.

Technologické vybavení 4. multiplexu má umožnit tzv. inzertování – vkládání textových či obrazových informací do jednotlivých TV kanálů s různým obsahem pro kterýkoliv ze 13 regionů. „Toto je možné využít např. pro informace integrovaného záchranného systému nebo upozornění orgánů státní správy,“ zmínil Pařízek.

Zároveň je podle provozovatele možné využít tento systém pro reklamní sdělení a využívat tak kombinace regionálních a celoplošných kampaní. „Regionální televize nejsou u nás dobudované, ať už z důvodů technologických nebo cenové bariéry,“ uvedl Vladimír Železný s tím, že tyto bariéry 4. multiplex odstraňuje. „Dali jsme si závazek, že regionálním vysílatelům nabídneme takové ceny, aby je unesli,“ přiblížil Pařízek. 4. multiplex by tak měl být o cca třetinu levnější než konkurenční multiplexy.

Právě s  3. multiplexem společnosti Czech Digital Group bude 4. multiplex ostře soutěžit. Třetí multiplex se totiž v letošním roce rozšířil o několik regionálních stanic a aktuálně dosahuje pokrytí 95,7 % obyvatel ČR. Zástupci Digital Broadcasting upozorňovali kvůli překoordinaci kanálů v souvislosti s druhou digitální dividendou na omezenou perspektivu 3. multiplexu. Tím by mělo dojít ke snížení stávajícího pokrytí multiplexu 3. „Ke kompetitivním vztahům se normálně nevyjadřujeme, kdybychom ale neslýchali od klientů, že se z odborných kruhů dozvěděli, že máme přijít o frekvence,“ uvedl Železný. Kanály multiplexu 4 nemají blížící se druhé dividendě podléhat.

Společnost České radiokomunikace, 100% vlastník Czech Digital Group, se však proti informacím o omezení dosahu multiplexu v souvislosti s druhou dividendou ohradila. Tyto informace považuje za zavádějící a za nesprávné.

-mav-