PHD uvedla NeuroTVPlanning, nástroj pro plánování TV

pátek, 04. května 2012, 05:30 Neuromarketing, TV, Výzkum MediaGuru

Nástroj mediální agentury PHD využívá pro plánování TV reklam unikátních výsledků, které odhalila magnetická resonance.

Mediální agentura PHD ve čtvrtek představila svůj inovativní nástroj v oblasti plánování televizních reklamních kampaní. Na základě výzkumu provedeného ve spolupráci s Ústavem informatiky Akademie věd České republiky vyvinula nástroj neuroTVplanning, jehož cílem je zpřesnit umístění reklamy jak v rámci televizního média, tak i programového prostředí v souladu se zvolenou komunikační strategií.

Jak podotkla Jitka Vysekalová z České marketingové společnosti, nástroj neuroTVplanning odpovídá současné potřebě obohacovat náš tradiční pohled o nové neurovědní poznatky a nacházet tak nové cesty k současnému zákazníkovi.

Pro vyvinutí nástroje neuroTVplanning využila agentura PHD technologie magnetické resonance (fMRI), s jejíž pomocí získala přesná data o působení různých typů pořadů na mozková centra. Pro získání těchto informací spolupracovala s významným partnerem – Akademií věd ČR. Na celém výzkumu se dále podílela Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie pražského IKEMu.

Průzkum se prováděl na 30 účastnících, kteří byli přímo v IKEMu podrobeni měření mozkové aktivity po dobu 60 minut při sledování 10 typů pořadů. Poté následovalo dotazování k jednotlivým pořadům se zaměřením na líbivost, míru zaujetí, relevance a deklarované pocity. „Zjistili jsme, že existují významné rozdíly mezi jednotlivými televizními pořady, jelikož se při jejich sledování skutečně velmi odlišně aktivují jednotlivá centra mozku,“ říká Jaroslav Hlinka z Ústavu informatiky Akademie věd ČR.

Rozdíly v intenzitě a struktuře mozkové aktivace mezi jednotlivými sledovanými pořady ukazuje následující graf.

Využitím těchto výsledků lze pak kvalitativně zefektivnit reklamu, tedy ji lépe umístit do programového prostředí s ohledem na daný typ pořadu, což by mělo přinést jak finanční úspory na straně klienta, tak snížit zatížení televizního diváka. „Pokud nasazujete TV reklamu u kvalitativně správných pořadů, má reklama vyšší prodejní efekt. Z našich průzkumů víme, že tato metoda může přinést úspory v řádu jednotek procent,“ říká Jiří Herian, managing director PHD.

Například při sledování vědomostní soutěže se aktivuje oblast kognice, řeči a externalizované pozornosti, což se projevuje tím, že divák neustále čeká na novou otázku a je připraven ji zodpovědět. Naopak deaktivovaná je u něj sebeprojekce, motorická centra a periferní zrak. Efektivní je tedy zapojit k tomuto typu pořadu informativní reklamu komunikující například slevovou akci. Imageová reklama by se zase  naopak hodila spíše k pořadům, které hrají na emoce.

Vedle toho, že projekt přináší zlepšení a zefektivnění reklamních kampaní, přispívá i k rozvoji medicíny, jak vysvětluje Martin Vejmelka z AV ČR: „Tento projekt je součástí světového výzkumného proudu, který patří mezi naše priority. Získané poznatky budou dále využity například pro rozvoj metod v oblasti diagnostikování neurodegenerativních či psychických chorob.“

Inovativní nástroj neuroTVplanning je v současné době podpořen internetovou kampaní a webovou stránkou VidímeVámDoHlavy.cz.

-kch-