Velikost objemu reklamy v místě prodeje: 4,5 mld. Kč

středa, 09. května 2012, 10:08 Outdoor, Výzkum MediaGuru

Celkový čistý objem trhu reklamy v místě prodeje za rok 2010 v České republice tvořil 4,522 miliardy Kč. Vyplývá to z výzkumu asociace POPAI a agentury OMD.

Asociace reklamy v místě prodeje POPAI ve spolupráci s mediální agenturou OMD Czech zveřejňuje výsledky projektu monitoringu reklamy v místě prodeje za rok 2010. V Česku je tak historicky poprvé k dispozici informace o objemu investic do výroby a produkce reklamy v místě prodeje a o její struktuře.

Sběr dat probíhal od jara roku 2011 do února 2012 na třech různých úrovních, které měly za cíl komplexně zmapovat reklamu v místě prodeje. Monitoring přitom značně komplikovala skutečnost, že v marketingu na místech prodeje se aktivně pohybují stovky společností, a to zejména menší společnosti jen nepravidelně, na projektové bázi. Objemem trhu se rozumí finanční objem reprezentovaný reklamními nosiči vyrobenými společnostmi se sídlem v České republice.

První úrovní sběru dat jsou deklarované čisté (net net) finanční objemy členů asociace POPAI, realizované za kalendářní rok 2010 bez DPH. Jelikož tato citlivá data mají důvěrnou povahu, jejich sběru a agregování se jako nezávislý subjekt ujalo výzkumné oddělení mediální agentury OMD. Data dodalo celkem 13 nejvýznamnějších hráčů na trhu s celkovým deklarovaným objemem 1,125 miliardy Kč realizovaných v POS.

Druhou částí monitoringu je čerpání informací z veřejně dostupných zdrojů, tedy informace veřejně deklarované dalšími hráči na trhu, zejména z obchodního rejstříku. V této sekci bylo popsáno 42 subjektů s celkovým ročním objemem 2,435 miliardy Kč.

V případě, že veřejně dostupné zdroje uváděly dvě různé úrovně obratu, byla vzata v potaz nižší varianta. Celkové číslo tedy poskytuje konzervativní odhad celkového objemu v této části monitoringu, což má za cíl dále podpořit důvěryhodnost dat.

Třetí část projektu se týká menších společností. Počet těchto společností není stálý, jelikož mnohé z nich v kalendářním roce realizují jen několik málo zakázek,  nebo případně mohou jeden rok i zcela vynechat. Proto je vhodnější určit odhadem jejich celkový objem, kterým přispívají do celkového POS obratu. Tohoto úkolu se ujalo celkem 13 profesionálů z řad členů POPAI CE a její výkonné rady expertním informovaným odhadem, tyto hodnoty byly dále průměrovány. Objem společností v SMB a SOHO celkově činí 0,9615 miliardy Kč.

Celkový objem investic do výroby a produkce reklamy v místě prodeje vznikl součtem uvedených tří částí monitoringu. Celkový objem trhu reklamy v místě prodeje za rok 2010 v České republice tvořil 4,522 miliardy Kč. Tato částka znamená objem investic vynaložených na výrobu, produkci POP médií (neobsahuje však už poplatky za umisťování nosičů).

Deklarované údaje, sesbírané v první části od nejvýznamnějších členů asociace POPAI, umožňují získat ještě podrobnější pohled na trh a lépe uchopit strukturu tradiční POP reklamy.

Prvním pohledem je rozdělení finančních objemů mezi jednotlivé typy tradičních POP nosičů:

Typem umístění, který reprezentuje největší objemy, jsou podlahové POP prostředky s 35 %, následují regálové POP prostředky se 14% a nástěnné prostředky (včetně fasádových) se stejným podílem. K pokladnám a obslužným pultům souhrnně směřuje 11% objemových prostředků.

Dalším pohledem jsou produktové kategorie, pro které byly POP nosiče využity. Nejčastější produktovou kategorií jsou podle očekávání potraviny s 26 % finančního objemu. Následují služby (20 %) a nápoje (16 %).

Dalším údajem, který vyplývá z projektu monitoringu, je podíl trvalých nosičů POP, který tvoří 32 %.

Informace uzavírá určení destinace, tedy cílového trhu. Převládá tuzemský trh, pro který je určeno 54 % tradičních POP prostředků, zbývající část míří na export.

-mav-