Časté změny v managementu Sanomě neprospívají

úterý, 19. června 2012, 09:11 Tisk MediaGuru

Časté změny v managementu Sanoma Media Praha společnosti ekonomicky neprospívají. Poslední změnou je nástup Agnieszky Dolezych, která střídá Josefa Havelku.

Už posedmé dochází ve vedení společnosti Sanoma Media Praha ke změně od konce roku 2001, kdy odešel tehdejší ředitel Ivan Chocholouš. Poslední změna nastane na začátku letošního července, kdy vedení jednoho z největších českých časopiseckých vydavatelství převezme Polka Agnieszka Dolezych. Ta přichází jako náhrada Josefa Havelky. Je přímo vyslankyní generální ředitelky Sanomy pro region Ruska a střední a východní Evropy Heike Rosener.

Zahraniční management není Sanomě od odchodu Ivana Chocholouše cizí. Nelze přitom říci, že by to firmě příliš prospívalo. Časté změny ve vedení s sebou přinášely obraty v koncepcích a strategiích a bránily firmě v růstovém vývoji.

Po Ivanu Chocholoušovi vedla Sanomu krátce Nizozemka Els Loesbergová, po ní zase její krajan Kees van der Kolk. Následovalo tříleté období pod vedením “bankéře” Petra Rasochy. Ten se Sanomou vstoupil do cenové války v ultralevném segmentu a rozjížděl jeden magazín za druhým, aby byly posléze všechny zastaveny. Za jeho vedení došlo k významným změnám v portfoliu – ať už akvizicí vydavatelství Peloton (magazín Dům a zahrada), tak prodejem odborných titulů vydavatelství Mladá fronta.

Štafetu převzalo v roce 2006 “budapešťské” vedení Sanomy – György Szabó i jeho nástupce József Steff – se snažili firmu po období překotných změn zkonsolidovat. Naneštěstí spadlo jejich období do nástupu ekonomické krize – to vedlo k značné redukci magazínů Sanomy (z roku na rok uzavření sedmi titulů) a propuštění až 70 zaměstnanců.

V lepší době nepřebíral vedení ani Josef Havelka. Na začátku roku 2011, kdy se řízení ujal, stále pokračoval pokles tiskového trhu a ochota vydavatelů investovat do nových projektů byla velmi omezená. Sanoma se opět snažila nastolit novou vnitřní strukturu. Pro čtenáře nejviditelnějším počinem byly změny online médií Sanomy a uvedení nového magazínu Kraus. V digitálním portfoliu se Sanomě daří zvyšovat počet uživatelů - meziročně jich letos v dubnu přibylo více než 700 tisíc. Ambicí je dostat se na pozici třetího největšího provozovatele internetového obsahu.  

Magazín Kraus, zajímavý experiment, jakoby však nekorespondoval s tónem doby. Nákladný projekt, který záměrně ignoroval zavedené zvyklosti launchovaných magazínů. Bohužel, dnešní doba experimentům nepřeje a tento by mohl obhájit jen jeho finanční úspěch. Nestalo se. Otázkou je, jak se k časopisu Kraus a vůbec k celému portfoliu postaví nové “polské” vedení. Nebylo by asi velkým překvapením, kdyby se rozhodlo projekt magazínu Kraus zastavit.

Časté změny ve vedení a nejednotná dlouhodobá strategie směřování firmy se společně s vnějšími faktory (vývoj ekonomiky a reklamního trhu) odrazily na poklesu příjmů Sanomy o více než 50 % ve srovnání s rokem 2003. Jak ukazuje následující srovnání, příjmy z vydavatelské činnosti i z prodeje reklamního prostoru klesají od roku 2003 kontinuálně - z více než 1 mld. Kč na současných cca 450 mil. Kč.

Příjmy z vydavatelské a reklamní činnosti Sanomy v letech 2003-2011, v tis. Kč

Příjmy Sanomy celkem, 2003-2011, v tis. Kč

Zdroj: účetní uzávěrky, 2003-2011

-mav-