Průměrná hodnota CTR představuje v Česku 0,32 %

pátek, 15. června 2012, 13:00 Internet & Mobil MediaGuru

Společnost Gemius přichází s aktualizovanou zprávou o internetových formátech v zemích střední a východní Evropy.

Tradiční online reklamní formáty jsou v regionu střední a východní Evropy nejpoužívanější, a to i přesto, že generují méně kliknutí než interaktivní reklamy. Reklamy odvětví, které generují největší podíl zobrazení, například „Finance, pojištění a makléřství“, nejsou pro uživatele internetu v regionu CEE příliš atraktivní a mají jednu z nejnižších hodnot míry prokliku (CTR).

Očekává se, že budoucnost marketingu bude patřit online reklamě a region CEE není v tomto globálním trendu žádnou výjimkou. Přestože jsou preference v oblasti digitální reklamy na analyzovaných trzích odlišné, tak lze z výsledků zprávy gemiusAdMonitor vysledovat i některé obecné trendy, které platí ve všech zúčastněných státech - Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku a Rumunsku.

Zatímco v první polovině roku 2011 mělo nejvyšší průměrné CTR Slovensko, nyní je to Polsko. Míra prokliku zde dosáhla téměř 0,6%, což znamená nárůst o 10 procentních bodů. Výrazný nárůst průměrného CTR (11 procentních bodů) byl zaznamenán také v Maďarsku, které má třetí nejvyšší míru prokliku. Poslední pozice v žebříčku patří Rumunsku, ve kterém je CTR téměř třikrát nižší v Polsku.

Průměrná hodnota CTR v zemích střední a východní Evropy

Nejvyšší míry CTR dosáhl na všech analyzovaných trzích kromě České republiky formát Pre-roll (tento reklamní formát nebyl na českém trhu měřen zvlášť). Tento formát je velmi populární například v Polsku, kde je druhým nejpoužívanějším reklamním formátem. Zajímavé je, že v Bulharsku má tento formát stále nízký podíl na reklamním trhu, a to i přesto, že generuje nejvyšší počet kliknutí. Mezi nejefektivnější reklamní formáty na zkoumaných trzích patří také Video, Wallpaper a Toplayer. Nejvyšší míru CTR vykazuje v Česku formát 300x600.

Internetové formáty podle nejvyšší míry CTR

Zastoupení formátů v reklamních kampaních, Česká republika

Segmenty s nejvyšší hodnotou CTR, Česká republika


Zdroj všech dat: gemiusDirectEffect/AdOcean 2011 H2

-mav-