PR je důležité pro devět z deseti českých firem

středa, 18. července 2012, 07:26 PR, Výzkum MediaGuru

Drtivá většina firem působících v ČR považuje PR za nezbytnou součást své firemní komunikace. PR představuje především nástroj ovlivňující jejich důvěryhodnost.

Téměř všechny firmy působící v ČR považují vztahy a komunikaci s veřejností za důležitou součást svého působení. Vyplývá to z průzkumu agentury AMI Communications, který proběhl na přelomu března a dubna 2012 ve spolupráci se STEM/MARK. Metodou CAWI bylo dotazováno 200 respondentů, kteří byli rekrutováni mezi lidmi zodpovídajících za komunikaci ve firmě působící v ČR.

„Devadesát tři procent dotázaných vnímá public relations jako nástroj, který má vliv na důvěryhodnost firmy. Za užitečný nástroj produktové komunikace považuje PR 92 % respondentů. To, že je PR nezbytnou součástí korporátní komunikace, uvedlo 91 % dotázaných,“ uvádí Milan Hejl, managing partner AMI Communications.

Jak vnímáte PR? Souhlasíte s následujícími výroky týkajícími se PR?

Vybudování dobrého jména je otázkou dlouhodobého úsilí a práce, což si uvědomuje většina dotázaných. Osmdesát osm procent z nich totiž uvedlo, že je třeba do PR investovat dlouhodobě. Kontinuálně využívají PR nástrojů dvě třetiny dotázaných společností. Pouze 7 % z nich PR nevyužívá vůbec.

„Dvě třetiny respondentů hodnotí PR jako efektivní nástroj komunikace. To, zda má firma pro svou komunikaci využít spíše nástroje reklamy, přímé komunikace či PR, je vždy velmi individuální. Záleží na konkrétních potřebách společnosti, na povaze a cílech kampaně. V praxi velkých firem se osvědčuje kombinace všech způsobů,“ uvádí Denisa Kasl Kollmannová, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK v Praze.

Které z následujících oblastí PR služeb využíváte?

Z PR nástrojů využívají firmy nejčastěji on-line komunikaci, s tímto komunikačním kanálem pracuje 85 % dotázaných. Hojně využívanými jsou také nástroje interní komunikace (71 %) a pořádání akcí (66 %). Necelé dvě třetiny respondentů využívají také klasické nástroje media relations, tzn. zajištění tiskových konferencí, přípravu tiskových zpráv a dalších tiskových materiálů. „Velký potenciál je v současné době spatřován v komunikaci na sociálních sítích, kterou aktuálně využívá 32 % respondentů a o možnosti využít těchto služeb uvažuje dalších 28 %. Význam Facebooku, Twitteru, LinkedInu a dalších stále sílí,“ dodává Milan Hejl.

-kch-