Rošády ve zprávách přinesly změny podílů

úterý, 03. července 2012, 16:10 TV MediaGuru

Zprávy FTV Prima si za poslední týden díky kratší stopáži připsaly ze zpravodajských relací nejvyšší nárůst podílu na sledovanosti.

Letní změny v délce vysílaných zpravodajských televizních relací se projevily v posunech podílů jednotlivých pořadů. Nejviditelnější změnu si nachystaly Televizní noviny (TV Nova), které od 25. června prodloužily svoji vysílací dobu až do cca 20:10, v některých dnech až do 20:15.

Prima family naopak od minulého týdne stopáž své hlavní zpravodajské relace Zprávy FTV Prima mírně zkrátila. V uplynulých sedmi dnech končívala své zprávy už kolem 19:20. Ještě v prvních červnových týdnech trvala její zpravodajská relace až o 7–8 minut déle. Naopak prodloužila Krimi zprávy, v současnosti vysílané s několikaminutovým předstihem před začátkem Televizních novin na Nově a o pár minut se také protáhly následné VIP zprávy.

Klíčová zpravodajská relace ČT1 Události zůstala i v přelomovém týdnu na konci června a na začátku července z hlediska stopáže stejně dlouhá.

Sledovali jsme především změny podílů stanic na trhu (share) než počet diváků, a to vzhledem k tomu, že jeden týden není dostatečně vypovídajícím obdobím a televizní sledovanost je v období nastupujícího léta ovlivněna sezónností.

Srovnání období před uvedenými změnami, tj. prvních tří týdnů v červnu (1. 6. – 24. 6. 2012) s obdobím prvního týdne „změn“ (25. 6. – 2. 7. 2012) přineslo nárůst podílu na sledovanosti Zprávám FTV Prima. Zkrácení relace se projevilo ve zvýšení podílu jak v širší skupině 15+ (o necelých 10 procentních bodů na průměrných 35,8 % za uplynulý týden), tak i v mladší 15–54. Vzrostl také podíl Krimi zpráv o cca 8 procentních bodů (D15+), naopak mírně klesl podíl VIP zpráv (o cca 3 procentní body), které teď v některých dnech končí i 7 minut po 20. hodině.

Podíl Televizních novin v širší populaci 15+ zůstal srovnatelný (49,8 % za první tři týdne v červnu vs. 49,6 % za uplynulý týden), v mladší skupině 15–54 se zvýšil o necelé 2 procentní body (na 47,9 %).

Zpravodajská relace Události (jen kanál ČT1) si také v podílu za uplynulý týden polepšila, a to o cca 3 procentní body v obou cílových skupinách (průměrný podíl za poslední týden 20,8 %, D15+).

Srovnání podílu TV relací v období 1.–24.6. 2012 a 25. 6. – 2. 7. 2012, D15+ (v %)

Srovnání podílu TV relací v období 1.–24.6. 2012 a 25.6.–2.7. 2012, D15-54 (v %)

Zdroj: ATO-Mediaresearch

-mav-