MF: Euro dostaneme ze ztráty nejpozději příští rok

úterý, 07. srpna 2012, 08:00 Tisk MediaGuru

Vydavatelství Mladá fronta rozšířilo akvizicemi týdeníků Euro a Profit svoji divizi E15, kterou má v plánu dále rozvíjet.

Vydavatelství Mladá fronta (MF) rozšířilo nedávnou akvizicí ekonomického týdeníku Euro a podnikatelského týdeníku Profit své portfolio o typ titulů, který mu zatím scházel. Přestože Profit bude od srpna vycházet jako příloha deníku E15 , oba tituly kupovala Mladá fronta se záměrem rozšířit svoji divizi E15 a částečně zkonsolidovat trh ekonomických týdeníků.

Podle generálního ředitele vydavatelství Mladá fronta Davida Hurty má vydavatelství strategický zájem na rozvoji divize E15 a akvizice Eura a týdeníku Profit tuto divizi vhodně rozšiřuje. „Jsme přesvědčeni, že jistý finanční potenciál tady ještě je. Proto máme zájem na jeho rozvoji,“ říká.

Přesun Eura do vydavatelství Mladá fronta nemá ani do budoucna znamenat jeho redakční sloučení s deníkem E15. Přestože se redakce týdeníku Euro stěhuje z pražské Holečkovy ulice do Košíř, kde sídlí i redakce deníku E15, propojení obou redakcí se neplánuje a obě tak budou pracovat odděleně. „Každý titul má svého šéfredaktora (týdeník Euro vede Pavel Páral – pozn. red.). Na to, abychom redakci propojili s tím, že by se podílela na přípravě obou titulů, potřebujete vhodné novinářské typy. Budeme spolu komunikovat jen na bázi týdenních porad,“ přibližuje ředitel divize E15 Tomáš Skřivánek.

Z týdeníku Profit se v srpnu stane příloha deníku E15, která bude zaměřena na problematiku malého a středního podnikání. Vycházet bude dvakrát měsíčně.

V případě Eura a E15 se o synergiích uvažuje jen v případě výrobní, marketingové a distribuční činnosti, což si vyžádá snížení počtu zaměstnanců. Ani inzertně ale nemá vydavatelství v plánu prodávat oba tituly společně. „V případě inzerce budeme tituly slučovat jen na bázi inzertních projektů. O klasickém inzertním balíčku, který by umožňoval výhodnější získání inzerce do obou titulů, teď neuvažujeme. Synergie by  tady vedly k poklesu výkonnosti Eura. Do budoucna si ale dovedu představit, že nové projekty, které pod Eurem nebo E15 vzniknou, můžeme prodávat dohromady,“ vysvětluje David Hurta. Osobně očekává, že Euro by už v příštím roce nemělo být ve ztrátě. Nevylučuje přitom, že ze záporných čísel se ekonomický týdeník dostane ještě v letošním roce.

Stávající web euronline.cz, jehož průměrná měsíční návštěvnost dosahuje cca 20 tis. reálných uživatelů, byl přesunut pod web E15.cz. „Nebudeme vytvářet dva zpravodajské weby. Redakčně řešíme jen to, jak web Eura profilovat dál, aby se odlišoval od E15.cz. Zdá se, že z webu E15 vyčleníme názorové a analytické články a ty budeme na webu nabízet pod značkou Euro. Web E15 bude zaměřen čistě zpravodajsky,“ přibližuje Skřivánek.

Změny v týdeníku Euro v podobě redesignu nebo jiných úprav se v současnosti neplánují. „Euro se mi líbí tak, jak je. Redesign měl před rokem, tak není nutné dělat další. Pokud nějaké změny budeme dělat, tak jen  evoluční, aniž bychom je ohlašovali,“ uzavírá Tomáš Skřivánek.

Mladá fronta se tak aktuálním rozšířením portfolia titulů v segmentu ekonomických a odborných titulů přiblížila struktuře, kterou má se svými tituly vybudovanou vydavatelství Economia. Pod tu v ekonomickém segmentu spadají vedle Hospodářských novin týdeník Ekonom a přibližně dvacítka odborných (B2B) magazínů. Mladá fronta se přitom netají tím, že své portfolio i díky posledním akvizicím staví záměrně tak, aby vytvořilo protiváhu vydavatelství Economia.

-mav-