Podíl výdajů na sociální média se má do 5 let zdvojnásobit

čtvrtek, 23. srpna 2012, 17:05 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Podíl sociálních médií v marketingových rozpočtech zadavatelů se má podle jejich odhadu zdvojnásobit.

Podíl investic sociálních médií na celkových marketingových rozpočtech by se měl v následujících pěti letech citelně zvýšit. Z výzkumné zprávy obchodní univerzity Duke (CMO Survey) vyplývá, že sociální média v současnosti představují necelých 8 % na celkových marketingových výdajích. Do pěti let by ale měla hrát významnější roli v marketingových výdajích, když oproti současnosti mají zastoupení zdvojnásobit a dosáhnout tak necelého 19% podílu. Marketéři tak v dlouhodobějším horizontu vidí potenciál sociálních médií, i když ve srovnání s letošním únorem svůj odhad budoucího podílu mírně snížili.

Podíl sociálních médií v celkových marketingových rozpočtech (%)

Pozn: odhad marketingových ředitelů, zdroj: CMO Survey

Výzkum se opírá o panel stovky marketingových ředitelů a pravidelně se opakuje. Přestože oproti letošnímu únoru došlo k určitému snížení v predikci růstu sociálních médií, i tak výsledky dokládají záměr marketingových ředitelů zapojovat sociální média do kampaní častěji.

Stávající využívání sociálních médií v segmentu B2B služeb je odhadováno na podíl cca 9 %, což za poslední rok představuje nárůst o dva procentní body. Pětiletý výhled v segmentu B2B produktů je ale v odhadech marketérů méně optimistický než na začátku letošního roku.

Naproti tomu ve spotřebním segmentu B2C výzkum zaznamenal určitý odklon od sociálních médií – jejich podíl na marketingových investicích odhadovali marketéři letos v srpnu na 9 %, zatímco o půl roku dříve to bylo necelých 10 %. Přesto jsou ale marketéři v dlouhodobějším pětiletém výhledu optimističtější, a to jak v segmentu B2C produktů, tak B2C služeb.

Vývoj odhadu podílu (%) sociálních médií v rozpočtech v horizontu 5 let

Pozn.: údaje naznačují odhad marketérů pro pětiletý výhled ve vybraných časových úsecích

Zdroj: CMO Survey

-mav-