TV trendy podle ČT: růst kanálů, cen vysílacích práv a hrozba digital divide

pondělí, 13. srpna 2012, 07:47 TV MediaGuru

Česká televize vyjmenovává ve svém strategickém dokumentu zásadní trendy dalšího vývoje televizního trhu.

Růst nových programů, zvýšené náklady na výrobu a akvizici pořadů, pokles reklamního trhu a s tím spojené rozšiřování placených služeb včetně hrozby digital divide a nástup Social TV považuje Česká televize za jedny z hlavních trendů televizního vysílání v následujících letech. Uvádí to ve svém dlouhodobém plánu programového, ekonomického a technického rozvoje pro období let 2012-2017, který v minulém týdnu schválila Rada ČT.

Z hlavních televizních trendů, které tuzemský trh očekávají v následujících letech, zmiňuje management ČT zejména:

Nárůst nových tematických kanálů, a to v omezené míře tuzemských, především však nadnárodních v české mutaci.

Propojení nabídky lokálních a regionálních provozovatelů do celostátní sítě šířené terestricky, satelitem  i kabelovými systémy.

Nárůst cen audiovize, a to jak při výrobě, tak nákladů akvizičních a za nákup licencí. „Příkladem je nákup sportovních práv, kde skončila historická exkluzivita EBU na práva k vysílání olympijských her. Povede to jednak k vytváření nově strukturovaných nabídek – balíčků, ať už sportovních nebo tematických, a také ke snaze produkčních společností, prodávajících licence, uzavírat dlouhodobé smlouvy a odběru jejich formátů,“ přibližuje strategický dokument.

Obtížnější situace slabších televizí (včetně ČT) vytvářet konkurenceschopná díla bez mezinárodní spolupráce. ČT proto považuje posílení mezinárodní spolupráce za životně důležité.

Dlouhotrvající pokles reklamního trhu nutící provozovatele rozvíjet placené služby. Za podmínku takových služeb označuje dokument lukrativní programový obsah. „Pokud se trend potvrdí, vznikne zcela nová situace, kdy z volného vysílání postupně vymizí atraktivní filmy, sportovní přenosy a podobné populární programové formáty. V takové míře se naplno projeví i ve sféře televizního vysílání  problém označovaný jako digital divide. Digitální propast, jak zní volný překlad, rozděluje společnost na ty, co přístup mají,  a na ty, co přístup k těmto službám nemají,“ upozorňuje dokument.

Z hlediska programu očekává zejména, že:

Na komerčních televizích bude dominance zábavy výrazně ovlivňovat vkus zejména mladších diváků. Schopnost a ochota diváků sledovat náročnější díla různých žánrů v konkurenci s komerční zábavou může vlivem tohoto vývoje klesat.

Placené internetové služby v nejbližší budoucnosti výrazně neovlivní audiovizuální trh, pokud jejich provozovatelé nenabídnou originální a atraktivní obsah, na což v současnosti nemají finance ani kreativní kapacity.

Naplno se projeví nástup Social TV. Očekává se zásadní prosazení propojením televize s twitterem a facebookem. Výrazný je i trend rozvoje internetových serverů pro sdílení video souborů jako je YouTube.

Zpravodajský kanál ČT24 velmi pravděpodobně nebude muset čelit - narozdíl od jiných kanálů ČT – konkurenci v podobě vzniku soukromého kanálu. ČT ale očekává, že tuto konkurenční výhodu bude průběžně eliminovat multimedializace zpravodajských webů.

Prohlubování diferenciace diváckých skupin, kdy starší skupiny preferují klasickou televizní zábavu, zatímco mladší ročníky mají jiné nároky. Koncipování původní tvorby, která by byla plošně akceptovatelná pro většinu diváckých skupin, má být velmi složité. Diferenciace se prohlubuje i  z hlediska výběru pořadů, kdy diváci dávají přednost buď velkým mediálním událostem (sportovní přenos, reality show), nebo specializovaným produktům.

Tematické programy na českém televizním trhu budou dále posilovat. Jejich podíl na sledovanosti už letos v květnu přesáhl 26 %.

Celý dokument strategického rozvoje ČT do roku 2017 zde.

-mav-