Bauer i vloni vydavatelem s druhým nejvyšším ziskem

pátek, 14. září 2012, 09:51 Tisk MediaGuru

I přes meziroční pokles obratu a hospodářského výsledku zůstává Bauer Media vydavatelem s druhým nejvyšším ziskem v Česku.

Obrat vydavatelské společnosti Bauer Media klesl v loňském roce ve srovnání s rokem 2010 o 10 % pod úroveň jedné miliardy korun (904,8 mil. Kč), nižší byl i hospodářský výsledek, zjistil MediaGuru.cz z účetní uzávěrky za loňský rok. Bauer Media ale i tak potvrdila pozici vydavatele s druhým nejvyšším ziskem v Česku. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl 154,7 mil. Kč, což ve srovnání s předcházejícím rokem představuje snížení o 14 %.

Vzhledem k tomu, že na tuzemském vydavatelském trhu jsou pouze tři firmy, které se z pohledu výše zisku pohybují nad hranicí 100 mil. Kč, znamená to, že stejně jako v předloňském roce i rok 2011 byl z hlediska výše zisku nejúspěšnější pro Ringier Axel Springer CZ, pro Bauer Media a pro společnost Mafra. Přestože všichni vydavatelé tištěných titulů zatím neodevzdali své výsledky hospodaření za loňský rok, pravděpodobnost, že by se některému z nich podařilo dosáhnout zisku na úrovni 100 mil. Kč, je téměř nulová.

Vydavatelé s nejvyšším ziskem v roce 2011, v tis. Kč

Zdroj: účetní uzávěrky 2011

„Rok 2011 byl pro vydavatelství Bauer Media dalším rokem, ve kterém odvedlo svým majitelům zajímavé zisky. Segmenty společenských, televizních i ženských časopisů zůstaly doménou vydavatelství a spolu s úspěchy v některých dalších segmentech byly základem pro pozici časopisecké jedničky v České republice. Podíl na distribučním trhu dosáhl 30 % a čtenost byla 3,2 mil. čtenářů. Tato data potvrdila pozici magazínového vydavatele s nejvyššími prodeji a čteností,“ uvádí management společnosti ve výroční zprávě za loňský rok.

V roce 2011 se Bauer Media zaměřila na stabilitu časopisů ze svého stávajícího portfolia. Zároveň vydala několik nových časopisů v segmentu malých (pocket) formátů různého obsahu a zaměření (Chvilka v kuchyni, Chvilka pro luštění, Chvilka sudoku, Recepty pro zdraví). V lednu zastavila magazín In Touch z důvodu nenaplnění vydavatelských cílů tohoto people magazínu.

Podstatná část příjmů Bauer Media byla realizována v oblasti prodeje časopisů. Dalším významným zdrojem příjmů byly příjmy z inzerce a příjmy z telekomunikačních služeb. Příjmy z PR SMS zůstaly v porovnání s roem 2010 na stejné úrovni a reprezentovaly ve struktuře příjmů vydavatelství stabilní příjmovou položku.

Vývoj výkonů Bauer Media, 2008-2011, v tis. Kč

Zdroj: účetní uzávěrky

-mav-